Staljin i položaj LGBT populacije u SSSR-u

Krajem leta 1933. godine u Moskvi i Lenjingradu uhapšeno je 130 lica optuženih za „pederastiju“. Ovaj događaj označio je stvarni početak progona homoseksualaca u SSSR-u. Bez holističkog pristupa događajima i...

Beneficije koje život znače

Koje beneficije imaju bračni i vanbračni parovi, a koje su uskraćene istopolnim parovima u Srbiji Brak je definisan Porodičnim zakonom Republike Srbije članom 3. kao „zakonom uređena zajednica života žene i ...

Ne vidim prsten na ovoj ruci

Iako se priznavanje samo heteroseksualnog braka ne smatra diskriminacijom, parovima istog pola koji žive u vanbračnoj zajednici moraju se priznati neka prava Gej brak, homoseksualni ili lezbejski brak je br...

Zaštita od diskriminacije u Srbiji

Zabrana diskriminacije u Srbiji je predviđena u velikom broju pravnih akata, a od pre dve godine zaštita koja vam je na raspolaganju je i u skladu sa najvišim evropskim standardima. Očigledno je da je sada klju...

Tražiti azil u inostranstvu

Pravo na azil spada u osnovna ljudska prava, a određeno je Univerzalnom deklaracijom o pravima čoveka u članu 14, po kome ovo pravo mogu tražiti i u njemu uživati osobe koje su pobegli u drugu zemlju zbog razli...

Zaštita od diskriminacije na radu

U kojim sve slučajevima radnici treba da se obrate Inspektoratu za rad? Odredbom člana 18. Zakona o radu propisano da je zabranjena neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zap...

Gej-lezbejska dijaspora se vraća kući

Mnogi gej muškarci i lezbejke su napustili Srbiju i u inostranstvu su počeli da žive normalnim životom i, kao što smo videli u ranijim tekstovima, stvorili su svoje istopolne porodice. Većina ne razmišlja o pov...

Davanje krvi, doniranje organa i gej muškarci

Početkom 2007. godine promenjen je upitnik za davaoce krvi Instituta za transfuziju krvi Srbije iz kojeg je izbačeno pitanje da li je davalac imao seksualne odnose sa osobom istog pola, jer je ono diskriminisal...