Mrzim termin LGBT. U pitanju je konfuzija koju ovaj termin izaziva.

Homoseksualnost i biseksualnost, to su sve seksualnosti, pa bi vam bilo osprošteno da mislite da je i transrodnost.
U obrascima vas pitaju da li ste heteroseksualni, homoseksualni, biseksualni ili transrodni.

Ali to nije seksualnost. To je rod. Biti uključen u LGB nema više smisla nego kada biste tu dodali „žensko“.

Ja sam transrodna osoba. To znači da sam rođen sa ženskim polnim organima i socijalizovao se kao žena. Moj mozak je imao drugačiju ideju.

Pre nego što sam se deklarisao, privlačile su me žene. Samim tim što sam „žensko“ značilo je da sam lezbejka.
Sada postajem muškarac (prelazim u muškarca), i dalje me privlače žene, što znači da sam heteroseksualac. Da me privlače muškarci, bio bih gej.

Vidite kako to ide? Vidite kako možete biti i transrodni i gej, ili lezbejka, i strejt ili biseksualac? Jedno ne podrazumeva drugo.

Seksualnost i rod nisu ista stvar i ne zavise jedno od drugog.

Dodajte to činjenici da dosta ljudi u LGB krugovima ne tolerišu ovo T i onda počinjete da se pitate zašto insistiramo da budemo uključeni.

Shvatam zašto je prvenstveno bilo uključeno. Donekle.

Mera uključenja za marginalizovane ljude, mnogi od kojih su imali korene u LGB zajendici.

Ali kada pričamo o pitanjima koja zabrinjavaju seksualnost, zašto je transrodnost uključena?

Da, borba za jednakost LGB ljudi i dalje traje ali transrodna borba je potpuno drugačija i ona tek počinje.

Vreme je da prestanemo da se pretvaramo da je drugačije.

Piše: Lee Hurley


ČITAJTE:  Beneficije koje život znače