Za teritoriju Srbije

Želite da vam štampano izdanje Optimist magazina stiže na kućnu adresu?

Najlakši i najjednostavniji način da svakog drugog meseca obezbedite primerak Optimist magazina jeste pretplata.

Pretplatom na Optimist magazin osiguravate da ćete doći do vašeg primerka!

Godišnja pretplata iznosi 900 dinara i pokriva PTT troškove.

Plaćanje pretplate vrši se preko uplate na žiro-račun ili PayPal

Ako želite da se pretplatite iz inostranstva, kontaktirajte nas na optimistmagazin@gmail.com kako bismo izračunali troškove slanja.