Žene u muškoj garderobi

Drag king (drag kralj) je svako ko, bez obzira na rodni identitet ili seksualnu orijentaciju, svesno imitira muškarce, kao vid performansa. Taj perfor...