Nakon što je održavanje Parade ponosa ponovo osujećeno, a država ostala nemoćna (?!) pred pretnjama huligana i ekstremista, pokret „AktivaciJA!“ je nastao preko noći, sa ciljem da ukaže na goruće probleme sa kojim se suočava naše društvo. Osim pripadnika LGBT zajednice, koji su bili inicijatori akcije, zanimljivo je to da se uključio i deo hetero populacije, što je posebno doprinelo ispunjenju cilja, a to je ukazivanje na to da se LGBT populacija suočava sa jednakim problemima kao i ostali građani. Sama ideja akcije je borba protiv svake vrste diskriminacije i nasilja, jednakost svih građana Srbije i podsticanje tolerancije.

Akcija lepljenja flajera kojima se želi skrenuti pažnja javnosti uspešno je obavljena u nekoliko gradova Srbije, kao što su Beograd, Vršac, Bečej, Novi Sad, Subotica, Pirot, Kruševac i Niš, a u planu je pokrivanje i drugih gradova. Reakcije su, kao i po pitanju bilo čega, različite. Najpozitivnija stvar ogleda se u tome što je privučena pažnja medija. Odmah nakon sprovođenja akcije, saopštenje o istoj objavljeno je na mnogim internet portalima i vestima, kao što su „Alo!“ i „24 sata“. Sutradan je osvanuo i članak u pisanom izdanju novosadskih novina „24 sata“. Reakcije čitatelja, i građana uopšte, bile su različite. Od klasično ekstremnih komentara, koje često možemo zapaziti na bilo kojoj vesti vezanoj za LGBT tematiku, do potpune podrške i zainteresovanosti na angažovanje u narednim akcijama, što predstavlja novinu u aktivizmu.

Akcija je u potpunosti organizovana i finansirana od strane samih učesnika, koji su od početka bili zainteresovani za istu i angažovali se za njeno sprovođenje. U planu je sprovođenje još ovakvih akcija, ali se razmišlja i dugoročno kako dati način svim voljnim ljudima da se uključe u osmišljavanju i sprovođenju ideja za skretanje pažnje na probleme LGBT populacije i drugih društvenih grupa, kao i nalaženje načina za aktiviranje onih koji su zaduženi za njihovo rešavanje.

ČITAJTE:  Pad budžeta: Finansijski izveštaji LGBT organizacija za 2015. godinu

Oformljena je zvanična FB stranica na kojoj su dostupne informacije o dosadašnjem radu, kao i o narednim akcijama. Svako ko je zainteresovan da se priključi zahtevanju i stvaranju boljeg sutra za Srbiju dobrodošao je da se priključi: www.facebook.com/AktivaciJA.SRB