Kristian Ranđelović rođen je 1973. godine i živi u Beogradu. Od 2006. godine radi u organizaciji Gayten-LGBT gde je kreirao programe za trans osobe, uključujući i prvu grupu podrške za trans osobe na Balkanu. Doprineo je kreiranju trans programa širom regije bivše Jugoslavije, kao i kreiranju prvog trans sajta u regionu www.transserbia.org Njegov fokus je psihološko savetovanje za LGBT osobe. Trenutno je aktivan u novoj organizaciji XY Spektrum.

Među omiljena nam slova LGBT stiglo je jedno slovo I. Šta bi to bilo? Da li smo izmislili nešto novo da maltretiramo heteroseksualnu većinu kao što nas često optužuju?

Ovo slovo je skoro dodato akronimu LGBT, zajednica je još uvek u formiranju u Evropi i na Balkanu. Osobe koje stoje iza slova su interseks osobe, one mogu biti rođene sa polnim karakteristikama (kao što su hromozomi, genitalije, i/ili hormonska struktura) koje ne pripadaju striktno muškoj ili ženskoj kategoriji, ili pripadaju obema u isto vreme. Interseks stanje se odnosi na spektar varijacija polnih karakteristika koji se prirodno javljaju u okviru ljudske vrste. Interseks osobe su prepoznate kroz vekove (još iz grčke mitologije sin boga Hermesa i boginje Afrodite ) kao slododne osobe bez obaveze da biraju pol ili da ga medicinski „koriguju“ sve do početka 20 veka.

Ako sam dobro razumeo mnoge interseks osobe ne znaju da su interseks?

Roditelji ponekad prećute informaciju da je dete imalo neku medicinsku intervenciju po rođenju ili u ranom detinjstvu. Ćutanje je o ovom fenomenu je ogromno i stvara ogroman problem ne samo osobama, već i društvu koje ne prepoznaje osobe, a čije fizičko i mentalno zdravlje može biti ugroženo zbog intervencija koje su imale. Interseks osoba može da otkrije da je interseks u različitim životnim trenucima: tokom detinjstva, u pubertetu, pa čak i u odraslom dobu. U zavisnosti od specifičnih životnih okolnosti i stepena tabua u okruženju, osoba može da sazna da ima drugačije karakteristike tela u ranim godinama ili kasnije tokom života. Neke interseks osobe to nikad ni ne saznaju.

ČITAJTE:  Pobednica 10. sezone RuPaul’s Drag Racea - Aquaria

Sve što ima veze sa decom u Srbiji postaje škakljivo i teško se nešto može uraditi. Kako napreduje interseks aktivizam u Srbiji?

O dečijim pravima se malo govori, interseks deca ne učestvuju u odlučivanju o intervencijama koje lekari i roditelji dogovore. Interseks aktivizam u Srbiji je na samom početku, zajednica je nevidljiva, informacija ima, ali najviše u aktivističkim krugovima, šira javnost nije informisana dovoljno. Ljudi se boje, stide ili čak možda i ne znaju da su interseks, pa se ne obraćaju za podršku ili pomoć. Da bi se zajednica formirala neophodno je informisati, obrazovati i podržati sve koji žele da pomognu u ovom procesu.

Šta lekari savetuju i da li tu postoji konsenzus?

Tim lekara različitih specijalizacija se okuplja u Beogradu kada roditelji dovedu dete sa netipičnim genitalijama ili kad se u procesu lekarskog pregleda otkrije da je dete interseks. Lekari često savetuju roditelje da je neophodno izvesti hirurške i druge medicinske intervencije na interseks novorođenčadi i deci, kako bi telo (naizgled) prilagodili muškim ili ženskim karakteristikama. Interseks zajednica u Evropi i svetu se ne slaže sa ovim odlukama lekara i roditelja zato što u većini slučajeva, takve intervencije nisu medicinski neophodne i imaju ekstremno negativne posledice na interseks decu tokom odrastanja (i na fizičko i na mentalno zdravlje). Zvaničnog koncenzusa na ovu temu nema.

Šta nam možeš reći o novoj organizaciji XY Spektrum i budućim planovima?

Organizacija je mlada, postoji nekoliko meseci i rad je usmeren na prava deteta, podsticanje samoodlučivanja o integritetu i autonomiji tela i rad na traumi kao posledici medicinskih intervencija na interseks osobama. Počeli smo da radimo direktno sa interseks osobama i njihovim roditeljima, takođe se bavimo i trans osobama i osobama koje se rodno ne opredeljuju. Uspostavili smo nekoliko programa, a glavni program je edukacija svi relevantnih državnih institucija i nevladinih organizacija na temu interseks egzistencije i samog fenomena. Dizanje svesti ljudi o problemima i pravima intereks osoba. Paralelno ćemo raditi na programu ekonomskog osnaživanja trans osoba i razvijanju neophodnih servisa pomoći i podrške za sve naše članove.

ČITAJTE:  Andreja Pejić: Moja tranzicija je bila vredna rizika

Red je postaviti i neko škakljivo pitanje… Kako komentarišeš da je Akcionim planom za sprovođenje Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije urađeno skoro pa ništa?

Nisam siguran da li je neophodno komentarisati manjak ideja (kako ga sprovesti), volje (da se spovede) i upornosti (da se istraje) za sprovođenje Akcionog plana. Ovo me asocira na poznati princip koji se kod nas primenjuje na svim poljima, napravimo, uspostavimo ili organizujemo nešto, a onda nemamo više snage za realizaciju.

Da li vidiš napredak u položaju LGBTI populacije u Srbije i kakav uticaj na sve to je imala Ana Brnabić?

Vidim napredak koji su LGBT organizacije napravile svojim dugogodišnjim radom. Mislim da predugo traje vreme za nastanak neke promene, važno je da se promene dešavaju. Od Ane Brnabić tek očekujem uticaj i nadam se da će ga biti, do sada nisam primetio da je uradila nešto za LGBT zajednicu.

Koji su po tebi prioriteti LGBTI aktivizma u Srbiji?

Radeći godinama sa LGBT populacijom, izdvojio bih kontinuitet, doslednost i istrajnost u radu na promenama koje aktivizam donosi. Promeniti pristup i rad sa državnim institucijama koje su nastale zahvaljujući građanima, ali nisu uspostavljene za građane.

Kakav je tvoj stav po pitanju razdvajanja slova unutra LGBTI, kada je aktivizam u pitanju?

Različiti pristupi istoj temi ne bi morali da nas razdvajaju, ali se to dešava, tako da nisam u stanju da sagledam šta se razdvajanjem dobija. Verujem da smo zajedno mnogo jači i da kada bi mogli da prerastemo lične interese, imali bi mnogo veći glas i uticaj u našem društvu.

Tvoja poruka interseks osobama koje žive u Srbiji ili možda i poruka roditeljima interseks osoba?

ČITAJTE:  Vesna Zorić: Srpkinja, Lezbejka, aktivistkinja

Pričajte o sebi i svom iskustvu, kad god možete, tako ćete pomoći da se druga interseks osoba osnaži i ohrabri, a ostali da bolje razumeju ko smo. Svi koji ste rasli sa nekom dijagnozom, o kojoj možda malo znate, svi koji se pitate kom od dva sveta (muškaraca i žena) vaše telo pripada i svi koji imate ožiljke na telu, a ne znate kako su nastali, javi te se da razmenimo iskustva i informacije. Roditelji slobodno budite zbunjeni, iznenađeni, niste sami u tom procesu, operacije nisu rešenje. Posavetujte se sa nekim u koga imate poverenja i ko vam je blizak. Javite da zajedno promišljamo i da pronađemo sve što je potrebno za odrastanje vašeg interseks deteta.

Više informacija o organizaciji XY Spektrum možete naći na Facebooku:
www.facebook.com/xyspectrum

Razgovarao: Predrag Azdejković


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.