Btonewall je najveća i najpoznatija britanska LGBT organizacija koja je već neko vreme prisutna i u Srbiji. Dominica Arnalla sam upoznao u Beogradu i s njim porazgovarao, šta to jedna britanska organizacija radi na našem terenu. On je vođa projekata i u Stonewallu vodi edukacione programe, internacionalne programe i rad sa verskim zajednicama. Takođe je radio na projektu Pristup pravdi koji se sprovodio na zapadnom Balkanu i u Turskoj sa ciljem popravljanja pristupa LGBT zajednice pravdi, u saradnji sa lokalnim LGBT organizacijama. Dominic je aktivno radio sa verskim zajednicama u Britaniji na osiguranju podrške za uključivanje LGBT identiteta i nadgleda Stonewallovu mrežu od preko hiljadu škola koje su se obavezale da će raditi na sprečavanju homofobičnog, bifobičnog i transfobičnog nasilja.

Šta nam možete reći o aktivnostima Stonewalla u Srbiji? Koji su vaši ciljevi?

Stonewall radi na programu Pristup pravdi. Cilj je da se pomogne organizacijama civilnog društva da se spoje sa ključnim ljudima u policiji, tužilaštvu i vladi kako bi radili na poboljšanju pristupa pravdi za lezbejke, gej muškarce, bi i trans ljude. Projekat traje od 2015. godine i u tom periodu smo organizovali susret britanskih policajaca sa njihovim kolegama iz Tirane i Beograda.

Kako vidite LGBT situaciju u Srbiji?

Srbija jako puno dobija od odličnih i uključenih organizacija civilnog društva. Kroz njihove akcije, izgleda da vlada preduzima pozitivne korake, iako ja nisam u najboljoj poziciji da komentarišem kako je biti LGBT u Srbiji.
Koji su vaši budući planovi kad je Srbija u pitanju? Šta možemo da očekujemo od Stonewalla?
Ovaj projekat se završava, ali se nadamo da će naši partneri u policiji u Ujedinjenom Kraljevstvu nastaviti partnerstva sa njihovim kolegama u Beogradu, kako bi se osiguralo njihova saradnja sa civilnim društvom i osnažila ta veza. Mi smo zainteresovani da čujemo od naših partnera kako oni vide ulogu Stonewalla u regionu i nastavićemo ovaj rad samo ako dobijemo punu podršku.

ČITAJTE:  Balet trokadero od Monte Karla: Tori Dobrin

Pojedini vide aktivnosti stranih organizacija u nerazvijenim zemljama kao neo kolonijalizam, ljudskopravaški kolonijalizam. Uzimajući u obzir da dolazite iz Ujedinjenog Kraljevstva, kakav je vaš komentar?

Stonewall se uključuje međunarodno samo ako ima dozvolu lokalnih organizacija, koje veruje da možemo da ponudimo nešto jedinstveno za promenu situacije.

Koja je vaša motivacija za rad u inostranstvu? U kojim je sve zemljama Stonewall prisutan?

Stonewall želi da ostvari punu ravnopravnost LGBT osoba u Britaniji i širom sveta. Pored projekta Pristup pravdi, Stonewall radi u Istočnoj Evropi sa partnerskim organizacijama sa kojima deli strategije zagovaranja.

Da li je vaš rad u Ujedinjenom Kraljevstvu završen? Koji su problemi sa kojima se suočava LGBT populacija tamo?

Iako LGB osobe u Ujedinjenom Kraljevstvu imaju skoro pravno ravnopravan položaj, Stonewall radi na tome da trans osobe mogu da dobiju sve usluge u njihovom izabranom identitetu bez perioda čekanja. Takođe radimo na nekoliko drugih inicijativa da se trans osobama obezbedi da mogu da žive pune i autentične živote. LGBT osobe se u Ujedinjenom Kraljevstvu još žrtve zločina iz mržnje kao odrasli i maltretiranja u školi kao deca. Stonewall nastavlja da radi na tim problemima.

Homofobija je još uvek prisutan problem, svuda.

Po vašem mišljenju, koja je najbolja strategija u borbi protiv homofobije?

Homofobija postoji svuda, ali odgovor na ovo pitanje nije isti za sve prostore. U Stonewallu mi radimo sa institucijama, kompanijama, zajednicama, verskim grupama, kao i sa pojedincima, da ih osnažimo da se bave ovim pitanjem na način koji je najbolji sa njihov kontekst.

Razgovarao: Predrag Azdejković


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.