U kojim sve slučajevima radnici treba da se obrate Inspektoratu za rad?

Odredbom člana 18. Zakona o radu propisano da je zabranjena neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo. Ukoliko je zaposleni diskriminisan po osnovu seksualnog opredeljenja može se obratiti prijavom inspekciji rada u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i u vezi sa radom.

Koliko je od stupanja na snagu Zakona o radu koji članom 18. zabranjuje diskriminaciju (19.07.2005.) bilo pritužbi za diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije?

Inspekciji rada se nisu obraćali zaposleni koji su bili diskriminisani po osnovu seksualne orjentacije.


ČITAJTE:  Kada je ona gladna, kad je on gej