Prošle godine smo pisali o finansiranju LGBT organizacija u Srbiji i kolikim budžetima raspolažu. Istraživanje je pokazalo finansijsku krizu među pojedinim organizacijama, naročito onim koje se bave HIV prevencijom. Imajući u vidu da postoji HIV epidemija među mladima, ova činjenica ne uliva optimizam da će se situacija popraviti.

Najveći udarac kada je u pitanju smanjenje budžeta, prošle godine imale su Asocijacija Duga iz Šapca, čiji se budžet sa 14,4 u 2014. godini smanjio na 3,88 miliona dinara u 2015, Siguran puls mladih sa 7,37 na 2,68 miliona, AS centra sa 3,3 miliona na 928 hiljada, a to su upravo organizacije koje su u fokusu imale HIV prevenciju. Centar za kvir studije ima pad budžeta sa 3,58 na 1,6 miliona, Izađi iz Novog Sada sa 1,79 miliona na 306 hiljada. Ostale organizacije beleže rast budžeta, Regionalni info centar sa 4,9 na 5,4 miliona, Parada ponosa sa 4,49 na 5,36 miliona, Queeria centar sa 831 hiljade na 1,67 miliona, Labris sa 22,58 na 31,24 miliona i Gayten LGBT sa 8,3 na 12,55 miliona dinara. Udruženja građana „Egal“ je prethodne godine imao budžet od 455 hiljada, dok IDAHO Beograd i Gej strejt alijansa nemaju podnet finansijski izveštaj u APR-u, a LGBT Srbija i Da se zna su osnovane ove godine.

Ukupan budžet svih LGBT organizacija u Srbiji u 2015. godini bio je malo preko 66 miliona dinara, odnosno preko pola miliona evra, dok je u 2014. godini bio skoro 72 miliona dinara, što znači da je LGBT sektor doživeo pad u ukupnom budžet, koji je još i veći ako se uzme u obzir skok kursa evra.

Iako mnogi zvaničnici ambasada evropskih zemalja u Srbiji i predstavnici međunarodnih organizacija govore da je LGBT prioritet, taj prioritet se ne odražava na finansiranje LGBT organizacija u Srbiji, naročito ne kada su u pitanju ozbiljni problemi kao što je HIV prevencija.

ČITAJTE:  Aleksandar Stojmenović- Oficir za vezu sa LGBT zajednicom

Piše: Predrag Azdejković


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.