Marko Karadžić: Država mora da sankcioniše nasilje


Da li će ukidanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava imati pozitivan ili negativan uticaj na položaj LGBT populacije u Srbiji i uopšte ljudskih prava?
Iskren da budem, ne znam. Mislim da ova vlada nije zainteresovana da se na iskren način bavi problematikom ljudskih prava, pa samim tim ni LGBT pravima. Uradili su ono našta su bili primorani da bi mogli da napišu izveštaje, a sve ostalo će izbegavati, jer im, posebno sada pred izbore, nije potrebno talasanje. Ministarstvo, kakvo je bilo, bolje da ga nema.
Kako ti se čini odnos srpskih političkih partija po pitanju LGBT prava?
Pa zavisi o kojoj stranci pričamo. Ima onih koji su otvoreno protiv, kao što su SRS, NS, DSS, JS, onda one kao DS i SPS koje bi da budu evropske i tolerantne, ali im je samo forma bitna dok suštine nema, do onih kao LDP koja je uvek podržavala jednakost i toleranciju i koja ne posmatra čoveka po tome koje je seksualne orijentacije ili nacionalnosti ili bilo kog drugog ličnog svojstva.
Koliko je LGBT populacija stradala jer se našla u sredini između dve političke vatre?
Sve, pa i ovaj deo populacije strada, jer kod nas skoro da nema profesionalnog i odgovornog ponašanja, već se sve svodi na jeftine lične odnose koji veoma često zanemaruju opšte interese pa i sam zakon.
Da li je u Srbiji moguće ostvariti LGBT prava bez pritiska Evropske unije?
Srpska politička scena kakva jeste, bez spoljnih pritisaka, ne bi nas nigde odvela. Ovde vlada kukavička politika kojom se nasilje i diskriminacija ne mogu odstraniti sa liste prihvatljivih pojava.
Da li je podrška LGBT pravima pojedinih političkih činilaca iskrena ili samo proevropska kalkulacija?
Sve je u politici kalkulacija, pa i ovo. Bilo bi dobro da su svesni da je poštovanje svih ljudskih prava neophodno, pa da počnu da kalkulišu na taj način, međutim, ono što većinu političkih partija vodi u kalkulaciji, jeste njihovo neznanje i predrasude pa otuda ovako loša politika.
Šta država treba da učini po pitanju LGBT prava?
Sve što je inače potrebno za zdravo demokratsko društvo. Da sankcionišu one koji nasiljem i diskriminacijom ugrožavaju LGBT osobe, da promeni sistem obrazovanja, da jasno definiše ciljeve i adekvatno ih promoviše, da jasno i glasno osude u svakom slučaju diskriminaciju i nasilje, da napokon omoguće nezavisno i profesionalno funkcionisanje institucija koje treba da štite prava.
Šta LGBT organizacije treba da učine po pitanju LGBT prava?
Prvenstveno da se bave svojim poslom, a ne jeftinom politikom koja veoma često stavlja lične interese pojedinaca ispred posla koji su sebi postavili kao cilj.