Jelena Vasiljević: Gde smo bili?


Istorijat LGBT pokreta nam pruža važne lekcije o hrabrosti, upornosti i solidarnosti, a takođe nam omogućava da bolje razumemo izazove i uspehe zajednice, pruža nam mogućnost da razvijemo snažnije veze unutar zajednice i prenesemo znanje budućim generacijama. O Arkadiji, arhivi LGBTIQ pokreta, razgovarali smo sa Jelenom Vasiljević, dugogodišnjom aktivistkinjom, direktorkom LGBTIQ organizacije „Dugine iskre“ i osnivačicom inicijative „Arkadija“.

Zašto si pokrenula Arkadiju?

Arkadija sam pokrenula s ciljem da se dragocena arhivska građa srpskog LGBTI pokreta, nasleđa i kulturne istorije, sačuva i da bude mesto gde svi imaju pristup raznovrsnom arhivskom materijalu koji obuhvata različite aspekte borbe, aktivizma i svakodnevnog života LGBTIQ+ osoba kroz vreme. Inicijativa koja je nazvana prema prvoj registrovanoj LGBTI organizaciji u Srbiji, ima dva glavna zadatka: identifikaciju kulturne baštine LGBTIQ zajednice u Srbiji i regionu, kao i mapiranje aktivizma zajednice, organizacija za građanska prava i pojedinaca koji su ključni za razvoj LGBTI pokreta kroz srpsku istoriju. Arkadija predstavlja prvi arhiv ovakve vrste u Srbiji, a njegova virtuelna verzija će omogućiti širem krugu istraživača pristup značajnom LGBTI istorijskom materijalu. Pored toga planira se dalji rad na projektu kako bi se očuvala usmena istorija, pretežno kroz intervjue sa LGBTI zajednicom, aktivistima, nevladinim organizacijama, kao i podržavaocima i saveznicima LGBTI pokreta. Kao most između istorijskih aktera, istoričara i današnje LGBTI zajednice, usmena istorija će pružiti dragocen alat za retrospektivnu analizu prošlosti.
I ono što je važno da napomenem je da će u okviru Beogradske Nedelje Ponosa, od 4. do 10. septembra 2023, u Prostoru Miljenka Dereta, biti otvorena izložba “Arkadija – Gde smo bili” koja predstavlja multimedijalnu retrospektivu arhivskog materijala LGBTI zajednice Srbije. Izložba će obuhvatiti impresivnu kolekciju audio, video i foto materijala, uz lične priče pripadnika LGBTI pokreta. Kroz ovu inicijativu, želimo široj javnosti prikazati inspirativne i nostalgične materijale koji humanizuju borbu za prava i ravnopravnost LGBTI osoba.

Čemu treba da nas nauči istorijat našeg pokreta?

Istorijat našeg pokreta treba da nas nauči o važnosti borbe za prava i jednakost, te da nam pruži uvid u različite aspekte i faze razvoja LGBTIQ+ zajednice. Kroz istoriju našeg pokreta, možemo bolje razumeti izazove, prepreke i uspehe s kojima se susretala naša zajednica. Osim toga, istorijat nas podseća na hrabre pojedince, aktiviste i organizacije koji su igrali ključne uloge u ostvarivanju prava LGBTIQ+ osoba. Njihova borba, upornost i solidarnost inspirišu nas da nastavimo dalje i da se zalažemo za pravičnije društvo.
Takođe, istorijat nam omogućava da prepoznamo i razumemo različite aspekte naše kulture, identiteta i iskustava. Ovo nam pomaže da se osnažimo i ojačamo naše veze unutar zajednice. Na kraju, istorijat nas podseća na važnost očuvanja naše prošlosti, kako bi mogli naučiti iz nje i preneti znanje budućim generacijama. Naše dostignuće i rast u prošlosti služe kao osnova za dalji napredak i izgradnju bolje budućnosti za sve nas.

Šta misliš kako će izgledati LGBT pokret u Srbiji u narednim decenijama?

Mislim da će LGBT pokret u Srbiji u narednim decenijama nastaviti svoj razvoj i rast. Verujem da će zajednica postati sve vidljivija i snažnija, te će se nastaviti borba za prava i jednakost LGBTIQ+ osoba. U budućnosti, očekujem da će LGBTIQ+ aktivizam i angažovanje postati sve šire prihvaćeni u društvu, što će omogućiti bolju zaštitu prava i suzbijanje diskriminacije. Sve više ljudi će biti osvešćeno o važnosti inkluzivnosti i poštovanja različitosti. Digitalna tehnologija i društvene mreže će i dalje igrati ključnu ulogu u povezivanju i organizovanju LGBTIQ+ zajednice. To će omogućiti brži pristup informacijama, promociju događaja i aktivnosti, kao i širenje svesti o pitanjima koja su važna za zajednicu.
U narednim decenijama, nadam se da će se promeniti i zakonodavstvo kako bi bolje zaštitilo prava LGBTIQ+ osoba. Takođe, očekujem da će se nastaviti edukacija i senzibilizacija društva o pitanjima LGBTIQ+ zajednice, što će doprineti stvaranju tolerantnijeg i inkluzivnijeg okruženja. Iako će izazovi i dalje postojati, verujem da će LGBTIQ+ zajednica i njeni saveznici ostati istrajni u borbi za svoja prava i slobodu izražavanja. Njihova upornost, hrabrost i zajedništvo će nastaviti da oblikuju pozitivne promene u društvu i doprineti stvaranju bolje budućnosti za sve nas.

Kakvo mesto zauzima domaći LGBT pokret na svetskoj sceni LGBT aktivizma?

Iz moje perspektive, domaći LGBT pokret u Srbiji zauzima značajno mesto na svetskoj sceni LGBT aktivizma. Iako je Srbija relativno mala zemlja, aktivizam i borba za prava LGBTIQ+ osoba su izuzetno snažni i važni. Zajednica je ostvarila značajne pomake u borbi za jednakost i vidljivost. Jedan od ključnih faktora koji čini domaći LGBT pokret značajnim je hrabrost i upornost aktivista i organizacija koje se zalažu za prava i jednakost LGBTIQ+ osoba. Bez obzira na prepreke i izazove, oni su istrajni u svojim naporima da stvore društvo u kojem će svako imati jednaku priliku da živi autentično i bez straha od diskriminacije.
Domaći LGBT pokret takođe ima značajnu podršku i solidarnost međunarodne LGBT zajednice. Međunarodne organizacije i aktivisti pružaju podršku i sredstva za projekte koji se bave pitanjima LGBTIQ+ prava u Srbiji. Ovo povezivanje sa globalnim mrežama omogućava domaćem pokretu da razmenjuje iskustva i najbolje prakse sa drugim zemljama, te da se bori za svoje ciljeve na međunarodnom nivou. Takođe ima značajan uticaj na regionalni aktivizam. Njegovi uspesi i dostignuća inspirišu i podstiču aktiviste i organizacije u okruženju da se takođe zalažu za prava i ravnopravnost LGBTIQ+ osoba.

Zašto je važno da se prisećamo svoje istorije?

Važno je da se prisećamo svoje LGBTIQ istorije iz više razloga. Prvo, LGBTIQ istorija nam omogućava da bolje razumemo naše korene i identitet. Pomaže nam da shvatimo kako smo došli do sadašnjeg trenutka, koje su bile prepreke i izazovi koje smo prevazišli, kao i dostignuća koja su nas dovela do ovog tačke u vremenu. Prisećanje LGBTIQ istorije takođe nam pomaže da prepoznamo važnost naših borbi i dostignuća. Kada se setimo prošlih uspeha, hrabrosti i upornosti LGBTIQ aktivista, osećamo ponos i inspiraciju za buduće akcije i napore u ostvarivanju jednakosti, prava i vidljivosti za sve LGBTIQ osobe.
LGBTIQ istorija nas uči važnim lekcijama. Kroz analizu prošlosti, možemo naučiti šta je funkcionisalo, a šta nije, kako bismo donosili bolje odluke u budućnosti. Takođe, LGBTIQ istorija nas podseća na greške i nepravde koje su se dešavale, što nas motiviše da radimo na stvaranju boljeg i pravednijeg društva za sve. Ponovno razmatranje LGBTIQ istorije takođe nas povezuje s našim zajednicama. Deljenje priča i sećanja sa drugim članovima LGBTIQ zajednice stvara osećaj pripadnosti i solidarnosti. To jača naše veze i podršku unutar LGBTIQ zajednice i doprinosi izgradnji snažnih međusobnih veza.
Na kraju, istorija LGBTIQ pokreta služi kao podsetnik na to da smo deo nečeg većeg od nas samih. Prisećanje LGBTIQ istorije nas podseća na kolektivno nasleđe koje delimo sa drugima, i pomaže nam da razvijemo osećaj odgovornosti prema budućim generacijama. Kroz očuvanje i prenošenje LGBTIQ istorije, mi pružamo inspiraciju i osnažujemo buduće aktiviste da nastave borbu za prava i jednakost, te ostavljamo trajan uticaj na društvo.

Više tekstova iz broja 73 – avgust 2023. možete pročitati na (Klik na sliku):