Gej strejt alijansa i u ovom izbornom ciklusu za republičke parlamentarne izbore pokreće kampanju pod nazivom „Tvoj glas, tvoje sutra“.
Ova kampanja ima za cilj da se političke stranke i grupacije koje učestvuju na republičkim izborima izjasne o pitanjima vezanim za ljudska prava, među kojima su i prava LGBT osoba, kao i da ova pitanja i konkretna rešenja za smanjenje nasilja, diskriminacije i homofobije uključe u svoje predizborne programe i platforme. Takođe, cilj kampanje je i da pozove LGBT osobe, ali i njihove roditelje, rođake, prijatelje i sve druge građane, da izađu na izbore i glasaju za one političke opcije koje se, između ostalog, zalažu za poboljšanje položaja LGBT populacije, ravnopravnost i poštovanje ljudskih i manjinskih prava.
GSA je pozvala političke organizacije koje su najavile svoje učešće na parlamentarnim izborima da se u predizbornoj kampanji obrate i LGBT populaciji. U pozivu koji im je uputila, Alijansa je istakla da iako nipošto ne negira da su ekonomske teme, mere i programi izuzetno značajni za sve građane Srbije, među kojima su i LGBT osobe, u predizbornoj kampanji ne treba zaboraviti ni druge važne teme a ljudska prava, sigurnost i kvalitet života pripadnika manjinskih grupa, kao i svih drugih građana i građanki, svakako jesu jedna od njih.
Alijansa će raditi i monitoring predizbornih kampanja političkih stranaka i grupacija u delu koji se odnosi na ljudska prava, a posebno ljudska prava LGBT osoba u Srbiji, i o tome obaveštavati LGBT zajednicu i opštu javnost, a osnovni kriterijumi monitoringa biće:
• da li se u kampanji obraćaju LGBT populaciji i da li njihove predizborne platforme obuhvataju ljudska prava tj. prava LGBT osoba;
• da li nude konkretna rešenja za povećanje tolerancije i smanjenje nasilja, diskriminacije i homofobije;
• da li podržavaju donošenje određenih zakonskih rešenja (na pr. pravno regulisanje imovinskih odnosa i drugih pitanja od značaja u istopolnim partnerstvima);
• da li javno podržavaju LGBT prava ili eventualno koriste govor mržnje i homofobiju u kampanji;
• da li među kandidatima i kandidatkinjama ima autovanih LGBT osoba.
Kampanja GSA „Tvoj glas, tvoje sutra“ će se najvećim delom odvijati na Internetu i preko društvenih mreža a svi zainteresovani građani kampanju mogu pratiti na sajtu Alijanse u rubrici Izbori 2014. Kampanja će obuhvatiti i upitnike za političke stranke i kandidate a biće završena organizacijom debate sa predstavnicima političkih organizacija koje učestvuju na republičkim izborima, kao i zbirnim izveštajem o njihovim stavovima o pravima LGBT populacije u predizbornoj kampanji koji će GSA objaviti pred početak predizborne tišine.
GSA podseća da je i za prošle izbore koji su se održali u maju 2012. godine sprovela sličnu kampanju „Bitno je!“ koja je naišla na veliko odobravanje LGBT osoba i drugih građana i kojom su uspešno postavljeni standardi u aktivnostima i mehanizmima za praćenje izbora u ovoj oblasti a koje će Alijansa koristiti i ovaj put.
Jedna od polaznih tačaka kampanje „Tvoj glas, tvoje sutra“ biće kratak pregled onoga što je urađeno od prošlih izbora do sada kada su pitanju ljudska prava LGBT osoba i podrška LGBT populaciji, kako stranaka u vlasti, tako i opozicionih partija.
GSA se kao organizacija u predizbornoj kampanji neće određivati prema političkim organizacijama u smislu posebne podrške bilo kojoj od njih, već će se potruditi da kroz kampanju „Tvoj glas, tvoje sutra“ pruži jasan uvid LGBT populaciji i svim zainteresovanim građanima u stavove političkih stranaka, grupa i koalicija koji se tiču ljudskih prava LGBT osoba.


ČITAJTE:  U boj za život svog deteta: Kako biti dobar roditelj LGBT+ deteta