Početkom 2007. godine promenjen je upitnik za davaoce krvi Instituta za transfuziju krvi Srbije iz kojeg je izbačeno pitanje da li je davalac imao seksualne odnose sa osobom istog pola, jer je ono diskriminisalo pripadnike i pripadnice LGBT populacije. Upitnik je promenjen tako da su sada pitanja usmerena na rizična ponašanja, a ne na rizične grupe.
U novom upitniku se može naći pitanje o seksualnim navikama koje glasi:

Da li ste imali seksualne odnos tokom proteklih šest meseci:
– sa osobom koja je HIV pozitivna?
– sa osobom koja ima žuticu (hepatitis) B ili C ili misli da je nekada imala ovu žuticu?
– sa osobom koja ikada za pružanje seksualnih usluga uzimala novac ili drogu?
– sa osobom koja je ikada koristila intravenske droge?
– sa osobom koja je duže živela u inostranstvu ili češće putuje u inostranstvo?
– sa osobom koja je imala analne seksualne odnose?
– sa osobom čije Vam dotadašnje seksualno ponašanje nije poznato?
– da li ste Vi imali analne seksualne odnose tokom proteklih šest meseci?

Pitanje o analnom odnosu diskriminiše mnoge gej i biseksualne muškarce, iako to u upitniku nije direktno navedeno, dok uopšte ne uzima u obzir da li je analni seks bio zaštićen ili ne. Osobe koje na ova pitanja odgovore pozitivno ili ne znaju odgovor bivaju odbijene i ne mogu da daju krv, što može biti posebno komplikovano u situacijama kada je članovima uže porodice ona hitno potrebna.
Anketa koju je sproveo Gej lezbejski info centar među gej i biseksualnim muškarcima pokazala je da 48% gej i biseksualnih muškaraca ne voli igle ili iz drugih razloga ne daje krv, 40% ne daje krv jer bi bili odbijeni zbog upitnika i 12% neiskreno odgovara na pitanje o analnom seksu.
U dopisu koji je sektor za odnose s javnošću Instituta za transfuziju krvi Srbije poslao Gej lezbejskom info centru piše:
Nacionalni upitnik službe za transfuziju krvi Srbije, sačinile su, u skladu sa preporukama i standardima Saveta Evrope i Svetske zdravstvene organizacije, Republička stručna komisija za transfuziologiju i Republička stručna komisija za AIDS, koje je imenovalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Komisije čine najeminentniji stručnjaci iz oblasti transfuziologije, epidemiologije i srodnih medicinskih grana.
Prilikom formiranja kriterijuma za selekciju davalaca krvi, polazi se od dve pretpostavke: jedna je zdravlje i bezbednost davaoca, a druga zdravlje i bezbednost primaoca krvi.
Pitanje o analnom seksu odnosi se na sve davaoce krvi, bez obzira na seksualnu orijentaciju, muškarce i žene, heteroseksualce, biseksualce i osobe homoseksualne orijentacije. Ukoliko osoba nije sigurna ili ima neku sumnju u vezi sa ovim pitanjem ili nekim drugim pitanjem iz upitnika za davaoce krvi pod brojem 23, ne treba da daje krv narednih 6 meseci.
Istakli bismo ovom prilikom da se posle uvođenja većeg broja jasno definisanih pitanja, povećao broj odbijenih građana zbog rizičnog seksualnog ponašanja, a smanjio broj davalaca sa pozitivnim markerima na transfuzijski prenosive bolesti (hepatitis B, hepatitis C, sifilis i HIV). To je doprinelo većoj bezbednosti primalaca krvi, što je naš osnovni zadatak.
Mnoge države zabranjuju gej muškarcima da daju krv. Među njima su: Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Island, Holandija, Norveška, Portugal, Švedska, Velika Britanija, SAD…
Ovim restrikcijama odbijaju se i zdravi donatori krvi, među kojima su mnogi gej muškarci koji su u dugogodišnjim monogamnim vezama, što može biti posebno frustrirajuće kada vašim rođacima hitno treba krv, ili partneru koji bi mogao da primi vašu krvnu grupu.
S druge strane, kada je u pitanju doniranje organa u upitniku ne postoji pitanje o seksualnim praksama, ali se rade testovi na seksualno prenosive bolesti, tako da LGBT osobe mogu donirati svoje organe.


ČITAJTE:  Marijela Kastro: Zaštitno lice LGBT Kube