LGBT populacija, baš kao i svi drugi građani, treba da glasa za one koji nude najbolja i najrealnija rešenja. I koji su spremni da o tome otvoreno govore.

Srbija se nalazi pred izborima koji se održavaju 6. maja, a kandidati raznih političkih partija i grupacija za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore uveliko obećavaju investicije, više radnih mesta, departizaciju javnih preduzeća, jačanje ekonomije… sve u svemu bolji život pod uslovom da baš njih izaberemo. Da li to podrazumeva bolji život i za LGBT osobe i šta je to što će političke stranke uraditi kada dođu na vlast da ova populacija više ne bude izložena konstantnom nasilju, diskriminaciji i mržnji? O tome skoro ništa nismo čuli. Dobro, jesmo ponešto – načelno i vrlo uopšteno, a da li će se i u kojoj meri biti ponuđena i neka konkretna rešenja za ove probleme ostaje nam da vidimo do kraja kampanje.
U razvijenim zemljama LGBT prava u izbornim kampanjama i LGBT populacija kao jedna od ciljnih grupa već odavno nisu tabu tema. Demokratski predsednici SAD Klinton i Obama, tražili su (i dobili) podršku američke LGBT zajednice tokom svojih kampanja, a njihove izborne platforme sadržale su i mere za poboljšanje položaja LGBT osoba. U ovom trenutku među izabranim funkcionerima na raznim nivoima u SAD više od 500 njih je autovano i dolaze iz redova i demokrata i republikanaca. I u zapadnoj Evropi se smatra da je biračko telo od 5 do 10% (koliko prema raznim svetskim procenama čini LGBT populacija) veoma značajno. Prava LGBT osoba se ne ignorišu u kampanjama, autovani političari se nalaze na mnogim važnim funkcijama i u evropskim institucijama i u zemljama članicama, a prošle godine je čak i prilično klerikalna Poljska dobila svoje prve LGBT poslanike. Pored političkih partija, brojne LGBT organizacije u SAD i EU su takođe veoma aktivne za vreme izbora i koriste ovaj period za lobiranje i zagovaranje, pružanje podrške LGBT i pro-LGBT kandidatima, kao i za sopstvene kampanje kojim promovišu poštovanje ljudskih prava LGBT osoba ili vrše pritisak na buduće donosioce odluka. Najpoznatija, a i najveštija u toj vrsti angažmana za sada, je Kampanja za ljudska prava (HRC) treća po veličini organizacija u SAD koja se po broju članova nalazi odmah iza Republikanske i Demokratske partije. Kada govorimo o EU, u kojoj su na primer trenutno vrlo aktuelni izbori u Francuskoj, ne možemo da ne spomenemo slogan prošlogodišnjeg pariskog Prajda koji je glasio „Šetam 2011. – glasam 2012.“.
Realnost u Srbiji je znatno drugačija po mnogim pitanjima pa tako i po ovom. Nešto afirmativniji pristup u pogledu LGBT populacije za sada uglavnom dolazi od manjih stranaka. Liberalno demokratska partija (LDP) tvrdi da su LGBT prava zastupljena u njenoj izbornoj platformi i promotivnom spotu kroz poruke „različitost nas čini bogatijima“ i „sloboda u ljubavi, veri i jeziku, sloboda da budemo drugačiji”, ali i najavljuje da računa na glasove LGBT populacije i da će joj se kroz kampanju još direktnije obratiti. Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) takođe smatra da je neophodno unaprediti prava LGBT osoba i da se to najbolje može postići adekvatnom implementacijom već postojećih zakona, kao i da se ne sme posustati pred pretnjama ekstremista i huligana. Stav Socijalističke partije Srbije (SPS) prema LGBT populaciji je trenutno nešto teže sagledati. SPS je naime u prethodnom periodu demonstrirao progresivne poteze kroz izmenu svog stranačkog programa i njegovog preciziranja u pogledu zaštite prava LGBT osoba, kao i kroz izbor za sada jedinog autovanog srpskog političara za članstvo u svom glavnom odboru. Međutim, očekivanja LGBT zajednice da će SPS imati i prvog autovanog kandidata za poslanika u istoriji Srbije nisu ispunjena. Da li to znači da se ova partija modernizovala samo „ka spolja“ ili je pak presudni uticaj za takvu odluku imao neko od koalicionih partnera ne može se sa sigurnošću tvrditi, a u kojoj meri su im zaista važna LGBT prava ostaje da se vidi u narednom periodu s obzirom da će zvaničnu kampanju započeti kasnije od drugih.
Zabrinjavajuća je činjenica da se i u ovoj predizbornoj trci pokazuje da su prava LGBT osoba za mnoge političare (kako one koji su u vlasti i žele tu da ostanu, tako i one koji pretenduju da na vlast dođu) još uvek nepopularna izborna tema koju je najbolje ignorisati. Još više zabrinjava ukoliko ovu temu, ili bilo koju drugu koja je važna za građane ili barem jedan deo njih, u potpunosti izignorišu dva najveća favorita na ovim izborima Demokratska stranka (DS) i Srpska napredna stranka (SNS). Ove dve stranke koje se nalaze na protivničkim stranama, obe pretenduju da formiraju Vladu koja će otpočeti pregovore sa EU nakon dobijanja datuma, što se prema sadašnjim najavama može desiti još koliko krajem godine. Poglavlja 23. i 24. kojima počinju (i završavaju) pregovori se upravo dobrim delom odnose na vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava, a za EU su sistemske reforme i napredak u tim oblastima od suštinskog značaja za politiku proširenja i dužinu procesa prijema novih članica. Bilo bi veoma neozbiljno da akteri izbora u Srbiji ignorišu ove teme i u svojim predizbornim kampanjama ne ponude neka od konkretnih rešenja za izazove sa kojima će se suočiti vrlo brzo po dolasku na vlast, ma ko tu vlast činio u sledećem sazivu. No bez obzira na proces evrointegracija, najneozbiljnije od svega bi bilo da političari koji odreda tvrde da im je dobrobit građana na prvom mestu, zapravo ne žele da se bave realnim problemima tih istih građana.
LGBT osobe, baš kao i svi drugi građani u Srbiji, s punim pravom očekuju od političara da im omoguće dostojanstven i bezbedan život, bez mržnje, nasilja i diskriminacije. Ovo ne podrazumeva samo retoričku podršku i opšta mesta već naprotiv – vrlo konkretne poteze od strane države i budućih čelnika njenih institucija. Stranke koje tvrde da će najbolje, ili bar bolje od drugih, da vode državu morale bi već sada u kampanji da imaju stav i rešenja i po ovim i po mnogim drugim pitanjima. LGBT populacija, baš kao i svi drugi građani, treba da glasa za one koji nude najbolja i najrealnija rešenja. I koji su spremni da o tome otvoreno govore.

ČITAJTE:  Epidemija gej usamljenosti: Zajedno sami

Mirjana Bogdanović