Želimo da čujemo vaše mišljenje: EU anketa za LGBTIQ osobe je sada dostupna!


Da li ste lezbejka, gej, biseksualna, transrodna, interseksualna osoba ili kvir (LGBTIQ) i živite u Evropi? Želimo da čujemo vaše mišljenje! EU agencija za osnovna prava (FRA) (Agency for Fundamental Rights) danas pokreće svoju anketu na području EU kako bi se zabeležila iskustva, stavovi i problemi LGBTIQ populacije. Na osnovu rezultata pokrenuće se politike sa ciljem dodatne zaštite i promovisanja prava LGBTIQ populacije.

Anketa je dostupna LGBTIQ osobama starosne dobi od 15 i više godina u 30 zemalja: u 27 država članica EU, i dodatno u Albaniji, Srbiji i Severnoj Makedoniji. Cilj je da se LGBTIQ populaciji pruži prilika da podele svoja iskustva, priče i probleme.

Anketa je otvorena do kraja jula 2023. Rezultati ankete će biti objavljeni 2024. i omogućiće agenciji FRA da proceni napredak od poslednje ankete sprovedene 2019.

Anketa za LGBTI populaciju iz 2019. pokazala je da nam još uvek predstoji dug put do ravnopravnosti LGBTI populacije u Evropi. Stepen nasilja i diskriminacije nad LGBTI populacijom i dalje je visok, pa je veliki i strah LGBTI populacije od slobodnog kretanja.

Ovi rezultati su uticali na formulisanje Strategije Evropske komisije za ravnopravnost LGBTIQ populacije za period 2020.–2025. Ostvaren je doprinos razvoju politika ravnopravnog ophođenja i inicijativa za podršku i zaštitu LGBTIQ populacije širom Evrope.

FRA ohrabruje pripadnike LGBTIQ zajednice da učestvuju, iznesu svoje mišljenje i podele ga sa porodicom i prijateljima. Anketu možete pratiti na društvenim mrežama koristeći hešteg #LGBTIQsurvey.

Potrebno je izdvojiti samo 20 minuta za popunjavanje ankete. Učešće je anonimno. Podaci se čuvaju isključivo lokalno na uređajima. Brišu se kada se anketa završi.

Agilis i Metron Analysis, konsultantske kuće u oblasti statistike, kao i Homo Evolution, agencija za komunikaciju o LGBTIQ populaciji, pružaju podršku agenciji FRA u sprovođenju ove ankete.

POPUNI ANKETU