Želimo da čujemo vaše mišljenje: EU anketa za LGBTIQ osobe je sada dostupna!


Da li ste lezbejka, gej, biseksualna, transrodna, interseksualna osoba ili kvir (LGBTIQ) i živite u Evropi? Želimo da čujemo vaše mišljenje! EU agencija za osnovna prava (FRA) (Agency for Fundamental Rights) danas pokreće svoju anketu na području EU kako bi se zabeležila iskustva, stavovi i problemi LGBTIQ populacije. Na osnovu rezultata pokrenuće se politike sa ciljem dodatne zaštite i promovisanja prava LGBTIQ populacije. Anketa je dostupna LGBTIQ osobama starosne dobi od 15 i više godina u 30 zemalja: u 27…...

Ovaj sadržaj je samo za članove Optimist kluba. Članstvo je besplatno!
Login Učlani se