Saša Janković: Zaštitnik građana


Kada treba LGBT osobe da se obrate upravo Zaštitniku građana? Građani mogu da se obrate ZG pritužbom kada smatraju da su zbog nezakonitog ili nepravilnog rada nekog organa vlasti uskraćeni za bilo koje pravo koje im garantuje pravni poredak Republike Srbije (čiji su deo i ratifikovani međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava). Zaštitnik građana, međutim, po pravilu nije prva adresa na koju građanin treba da se obrati ako smatra da su mu prava povređena. Zakon propisuje da građanin prethodno…...

Ovaj sadržaj je samo za članove Optimist kluba. Članstvo je besplatno!
Login Učlani se