Homeopatija: Oaza dobre nade


„Slično se sličnim leči”, postulat je homeopatije, koja se izborila za ravnopravan status sa konvencionalnom medicinom, pre svega zbog odličnih rezultata u lečenju mnogih oboljenja na koja ponekad ni zvanična struka nema odgovore

Homeopatska medicina je nastala u Nemačkoj pre 250 godina sa veoma dobrim i potvrđenim rezultatima izlečenja. Ona leči određenu osobu, a ne određenu bolest, a svaka osoba posmatra se kao jedinstvena celina tela, uma i duše. Zbog toga se homeopatija svrstava u holističke sisteme lečenja, gledajući na organizam kao na jedinstvenu i neponovljivu celinu. Pored izlečenja pacijenta od konkretnih tegoba i bolesti, cilj homeopatije jeste da vrati pacijenta u stanje prirodne ravnoteže i dobrog raspoloženja.
U većini zemalja Evrope, Amerike i Azije homeopatija postoji u svakoj javnoj i privatnoj zdravstvenoj ustanovi, pa je samim tim i pokrivena zdravstvenim osiguranjem. Pacijenti imaju mogućnost da izaberu da li će se lečiti konvencionalnom i/ili homeopatskom medicinom. I na našim prostorima homeopatija sve više postaje deo zdravstvene svesti.
Homeopatski lekovi su prirodnog porekla, najčeće biljnog, životinjskog, mineralnog, itd. Nastaju razblaživanjem osnovne supstance posebnim postupkom, čime se dobija maksimalno dejstvo leka i potpuno gubljenje neželjenih efekata. Oni u sebi nose energiju, a ne materiju i rade na principu interferencije (spajanja) energija, a ne biohemijskih reakcija, kao što je slučaj sa klasičnim lekovima. Homeopatski lekovi se proizvode u homeopatskim apotekama. Odgovarajući (pravilno izabran) homeopatski lek nema štetnih nusefekata, kao što to može biti slučaj sa klasičnim lekom. Sa druge strane, homeopatski lekovi imaju veoma pozitivna dejstva na čoveka, a to su bolji imunitet, povećana energija, veća psihička stabilnost, kao i određene pozitivne mentalne promene u samoj ličnosti. Pomenute pozitivne promene se ne mogu osetiti preko noći, s obzirom na to da homeopatija nije instant lečenje, nego je proces. Homeopatski lek nije, kao što je to slučaj sa klasičnim, lek za bolest, nego lek za čoveka.
Homeopatsko lečenje počinje razgovorom u kojem će homeopata postaviti veliki broj pitanja (homeopatska anamneza) kako bi dobio kompletnu sliku mentalnog, emotivnog i fizičkog stanja pacijenta. Takođe, homeopata uzima u obzir nivo energije pacijenta i način na koji osoba reaguje na okolinu. Homeopata će pogledati izvešetaje lekara kao i rezultate analiza, koje je pacijent uradio. Sa druge strane, on mora dobro da upozna pacijenta, ali i da ima jasnu sliku eventualnog patološkog procesa (bolest). Na osnovu ovoga, homeopata pronalazi pravi uzrok bolesti i prepisuje lek sličan pacijentu i uzroku njegove bolesti. Rezultat je postepen gubitak svih simptoma bolesti i vraćanje čoveka u prirodni balans. Izuzetak su akutne bolesti gde se simptomi ne gube postepeno već u prvih 24 do 48 sati.
Osnovni princip homeopatije je: Slično se leči sličnim.
Svetske statistike jasno pokazuju kod kojih oboljenja homeopatija ima najviše uspeha: kožne bolesti, alergije, glavobolje i vrtoglavice, bolesti sistema za disanje, kao i sistema za varenje, ginekološki i endokrini problemi, nesanice, poremećaji rasta, razvoja i ponašanja dece. Takođe, homeopatija pomaže i u lečenju mentalno – emotivnih problema (nastalih usled stresnog načina života), kao i posledica svih vrsta stresova. Važna je i u lečenju svih bolesti, koje su klasifikovane u klasičnoj medicini kao psihosomatske bolesti, ali i kod nejasnih stanja, koja se ne mogu staviti ni pod jednu dijagnozu i samim tim se ne mogu ni lečiti klasičnom medicinom. Ovo je samo deo zdravstvenih problema koji se leče homeopatijom.
Homeopatijom se mogu lečiti svi uzrasti, od začeća, rođenja do najstarijeg doba, bez izuzetka.
Piše: dr Danka Nikolić-Šokota,
lekar opšte medicine – homeopata
Dom zdravlja Dr Ristić
Narodnih heroja 38,Novi Beograd
Call Centar 011 2693 287
www.dr-ristic.com