Žiri u sastavu Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, Ljiljana Smajlović, glavna i odgovorna urednica dnevnog lista „Politika“, prof. dr. Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka u Beogradu, Milan Prelić, novinar dnevnog lista „Alo“, Aleksandar Prica, predsednik Asocijacije Duga iz Šapca, Gordana Mitrović, aktivistkinja za trans prava i Lazar Pavlović, predsednik GSA odlučio je da je dobitnik nagrade „Duga“ za 2015/16. godinu Aleksandar Stojmenović, oficir za vezu sa LGBT zajednicom Ministarstva unutrašnjih poslova. Nagrada mu je uručena na Međunarodni dan borbe protiv homofobije na ceremoniji u Skupštini grada Beograda. U obrazloženju nagrade stoji da je dobitnik imenovan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za oficira za vezu sa LGBT zajednicom početkom 2014. godine i od tada neprekidno radi pre svega na slučajevima nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama, ali i drugim pitanjima od značaja za rad policije sa LGBT populacijom. Sa ciljem da poveća poverenje LGBT zajednice u rad policije, pa samim tim i broj prijavljenih i procesuiranih slučajeva s jedne strane, ali i da s druge strane zajedno sa svojim kolegama iz Odeljenja za rad sa zajednicom MUP-a poboljša, sistematizuje i proširi delovanje policije kada su u pitanju ovi slučajevi i uopšte rad sa LGBT populacijom, Aleksandar Stojmenović se u prethodnih godinu dana istakao dajući značajan doprinos pomenutim ciljevima. On je takođe ostvario jako dobru saradnju sa najvećim brojem postojećih organizacija koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba u Srbiji i postao je prva adresa kojoj se one sada obraćaju kada su u pitanju slučajevi nasilja i diskriminacije, kao i kada su u pitanju različite analize, preporuke i mišljenja iz oblasti rada policije. Stojmenović, pored toga što je profesionalac u svom poslu, je i prvi javno autovani pripadnik MUP-a u Srbiji, što svakako doprinosi njegovom velikom razumevanju za položaj LGBT osoba, kao i poverenju LGBT zajednice u njegov rad i rad njegovih kolega. Iako njegova odluka da se autuje u okviru policije nesumnjivo nije bila laka, on je hrabro i odlučno istrajao u tome, ne samo među svojim kolegama već i kroz zapažene medijske nastupe u kojima je ne skrivajući svoju seksualnu orijentaciju promovisao aktivnosti policije u radu sa LGBT populacijom.

ČITAJTE:  Kako sam napravila Prajd 2010.

Gej lezbejski info centar je 2014. godine, kada je Aleksandar Stojmenović postao oficir za vezu sa LGBT zajednicom tražio odluku o njegovom uspostavljanju i informacije o njegovim nadležnostima i ovlašćenjima. MUP je odgovorio da takav dokument ne postoji. Kako nam je Stojmenović objasnio, nakon usvajanja Akcionog plana MUP-a za unapređenje rada i saradnje policije sa predstavnicima i udruženjima seksualno različitih osoba, imenovan je za oficira za vezu sa LGBT populacijom, što je bila jedna od aktivnosti iz tog plana. On pored zadataka iz opisa poslova njegovog radnog mesta ostvaruje i razvija saradnju sa LGBT organizacijama i aktivistima.

Od početka maja 2014. godine policijske uprave u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu su opredelile oficire za vezu sa LGBT populacijom, organizovani su seminari za oko 250 policijskih službenika na temu „Istopolna orijentacija i rodni identitet u radu policijskih službenika“, koji su kasnije održali obuke za sve policijske službenike koji obavljaju poslove dežurstva u policijskim stanicama, organizovane su tribine „Rad i saradnja policije sa LGBT zajednicom – upoznajte oficire za vezu“, u Kragujevcu je uspostavljen SOS telefon za prijavu nasilja od strane LGBT osoba (066/889-2015)…

Uprkos velikom broju navedenih aktivnosti, u više slučajeva kada su napadani LGBT aktivisti u Beogradu niko od počinilaca nije pronađen. Na pitanje kako to objašnjava Stojmenović nam je rekao: „U svim slučajevima, policija u saradnji sa tužilaštvom, preduzima mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja i identifikacije lica.“

Ali, ako ste pomislili da svaka LGBT osoba može da kontaktira oficira za vezu sa LGBT populacijom, varate se: „Ministarstvo unutrašnjih poslova je opredelilo oficire za vezu MUP-a sa LGBTI populacijom prvenstveno radi unapređenja komunikacije i saradnje policije sa organizacijama i delovima civilnog društva koje se angažuju na zaštiti ljudskih i manjinskih prava građana a posebno lica različite seksualne orijentacije, kao i radi unapređenja njihove bezbednosne zaštite.“ Naravno, vama niko ne može da zabrani da kažete da ste član neke LGBT organizacije i LGBT aktivista, kako bi vam oficir za vezu pomogao.

ČITAJTE:  Nasilno autovanje na tviteru

Nakon što su mediji objavili vest da je Stojmenović dobio nagradu „Duga“ i predstavili ga kao autovanog gej policajca, komentari na pojedinim sajtovima su bili ekstremno homofobični, a sam Stojmenović je tim dana promenio ime na Fejsbuku, mi pretpostavljamo zbog uznemiravanja. Kada smo ga pitali kako je javnost reagovala, dobili smo odgovor: „U danima nakon uručenja nagrade, usledile su brojne poruke i pozivi podrške na pokazanoj hrabrosti, što od građana i građanki, tako i od kolega, zahtevi za intervjue, gostovanja u emisijama i slično.“
Kada su u pitanju homofobija i predrasude samih pripadnika MUP-a prema LGBT zajednici, Stojmenović kaže da su zaposleni u MUP-u dužni da jednako postupaju prema građanima bez obzira na neko njihovo lično svojstvo i u vezi s tim „realizovani su seminari na temu rada policije sa marginalizovanim, manjinskim i socijalno ranjivim grupama i sprovođenje antidiskriminacionih politika, sačinjen je Priručnik o policijskoj etici, kroz sistem policijskog obrazovanja i obuke jača se svest o različitostima, jača se profesionalno postupanje policije prema pripadnicima manjinskih zajednica. Ističem da je policija razvila mehanizme odgovornosti za neprofesionalno postupanje i u okviru toga eventualnu diskriminaciju po bilo kom osnovu. Ti mehanizmi su razvijeni kroz Sektor unutrašnje kontrole, neposrednu kontrolu rada od strane rukovodilaca i linijskih službi i kroz pritužbeni postupak. Sačinjen je i tekst Nacrta Priručnika za rad policije sa LGBT populacijom, koji će uskoro biti štampan.“

Kada je u pitanju trenutno stanje bezbednosti LGBT zajednice u Srbiji i šta se tu još može uraditi, Stojmenović kaže da je u prethodnom periodu ostvarena uspešna saradnja sa LGBT organizacijama, posebno u procesu evropskih integracija i reforme sektora bezbednosti u pravcu unapređenja ljudskih i manjinskih prava građana, što očekuje da će biti i u narednom periodu.

Redakcija Optimist magazina čestita Stojmenoviću na nagradi i želimo još više uspeha na profesionalnom planu, jer policija mora biti saveznik LGBT populacije i prva adresa kojoj se obraća kada ima problem vezan za nasilje i diskriminaciju. Nažalost, još uvek smo daleko od idealne situacije kada je u pitanju odnos pripadnika MUP-a prema LGBT populaciji i susrećemo se sa primerima homofobije koja dolazi od policajaca, ali su učinjeni koraci na poboljšanju tog odnosa. Naravno, i sama LGBT populacija u Srbiji mora da doprinese tom procesu i ubuduće pokaže više poverenja u policiju.

Piše: Predrag Azdejković