Prvo moramo odgovoriti šta je fimoza, potom i šta je cirkumcizija – obrezivanje.

Fimoza prestavlja nemogućnost prevlačenja prepucijuma ili ti kožice preko glansa uzrokovano suženjem spoljašnjeg otvora i može se podeliti na fiziološku, primarnu i stečenu. Fiziološka fimoza se javlja kod novorođene muške dece i spontano prolazi sa rastom deteta kada priraslice između prepucijuma i glansa nestaju i prepucijum dobija na svojoj elastičnosti, pri čemu se do navršene prve godine života prevlačenje kožice preko glansa može izvesti kod 50% dece, a do navršene treće čak kod 89%. Da bi primarnu definisali kada nikada nije došlo do prevlačenja kožice preko glansa u detinjstvu i kasnije životu i ima zastupljenost od 8% u predškolskom uzrastu i samo 1% u životnoj dobi između 16-18 god. I stečenu koja nastaje u toku života. I poslednju podelu fimoze na totalnu tj. kompletnu kada se prepucijum ne može prevuci van erekcije i relativnu ili ti inkompletnu koja se manifestuje nemogućnosti prevlačenja u toku erekcije.

Najčešći uzorci fimoze su: nedovoljno elastičnost prepucijuma, suženje otvora kožice zatim adhezije, urođeni skraćeni frenulum-resica sa zadnje strane glansa, obliterirajući i sklerozirajući balanitis koji nastaje kao posledica ponavljajućih zapaljenja kožice uzrokovano infekcijama ili neadekvatnom higijenom ili lichen planusom i povredama iste regije prilikom odnosa ili druge prirode sa nepravilnim oživljavanjem što predisponira naredno pucanje što je jedan i od uzrok skraćena frenuluma kod adulta i dijabetes melitus.

Koje su nam manifestacije komplikacija fimoze:
– Crvenilom i svrabom kožice
– Bolnim i otežanim odnosima i mokrenju
– Neadekvatnom ejakulacijom i smanjenom plodnošću
– Infekcijama
– Nemogućnošću mokrenja
– Baloniranjem kožice pri mokrenju – najčešće kod dece
– I poslednje ali najređa komplikacija dugotrajno ponavljajućih infekcija ili ti njihov prelazak u dugotrajni hronicitete pre svega višegodišnji, mogu dovesti do prekancerozih i kanceroznih lezija.

ČITAJTE:  Deca u LGBT porodicama

E sada dolazimo do najvažnijeg dela tj. dostupnih načina lečenja, a to su pre svega kod dece najčešće medikametnozni 0,1%kortikosteroidima mastima u trajanju 20-30 dana sa postepenim prevlačenjem prepucijuma kod neadekvatne elastičnosti prepucijuma i adhezijama sa viskom stopom uspešnosti.
– adhezioliza kod neadekvatnog odgovara na prvu linije terapije priraslica.
– frenultomija ili resekcija resice prepucijuma i glansa.
– i na kraju najčešće primenjivana u istoriji čoveka operativna procedura cirkumcizija.

Cirkumcizija – obrezivanje je zlatni standard za operativno lečenje fimoze koji se najčešće izvodi u uslovima lokalne anestezije ili ređe opšte anestezije sa delimičnom ili totalnom resekcijom ukljanjanja kožice.

Naravno gore navedena operativna procedura se izvodi i kod kancera penisa koji je samo zahvatio kozicu, kod masivnih i široko rasprostranjenih kondiloma iste regije koji se ne mogu lečiti na drugačiji način, zbog suviška prepucijuma, ali i zbog verskih i kulturoloških razloga određenih verskih, nacionalnih i etičkih grupacija.

Sama čin operacija i neposredni postoperativni tok ne ometaju funkcionisanje pacijenta i potpuni oporavak se postiže u proseku za oko 14 dana.

Šta su prednosti obrezivanja pre svega povećana higijena, smanjenje učestalosti infekcija, smanjena incidienca polnih bradavica i karcinoma penisa, kao i normalizovanje mokrenja i izmokravanja kod onih kod kojih je samo suženje kožice dovelo do poremećaja, produžavanje vremena do postizanja ejakulacije.

Operaciji u osnovi lakše prihvataju deca i mlađi muškarci dok kod adulta u srednjim i starijim godinama potrebno je vreme navikanja na povećanu senzitivnost glansu u postoperativnom periodu i vreme adaptacije tj. desenzibilizacije glavića, kao i da nakon toga vreme do postizanja ejakulacije kao i stepen nadraživosti koji je produžen neće biti isti kao ranije, što određeno delu muške populacije može prestavljati problem do navikavanja.

Piše: Dr Radovan Kuburović


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.