Put od kreveta do otpora neprijatelju: Seks sankcije


Utvrdili smo da seks nema veze sa ljubavlju, međutim, to ne znači da je seks samo seks – on je uvek i politički čin. U ovom tekstu bavićemo se LGB zajednicom u Srbiji koja ovo moćno političko oružje uglavnom koristi za samoubistvo.

IGRE PONOSA

U svakom sistemu opresije postoje oni koji su tlačeni i oni koji su privilegovani. U heteronormativnom društvu, LGBT osobe su te koje su potlačene u odnosu na strejtaše. Međutim, nisu sve LGBT osobe potlačene podjednako. Naše pozicije u društvu i količina opresije koju trpimo ne zavisi samo od naše seksualne orijentacije, već i od rodnog izražavanja, klase, obrazovanja… Iako su svi gejevi na osnovu seksualne orijentacije u nepovoljnijoj poziciji od strejt muškaraca, fem gejevi prolaze kroz više maltretiranja na ulici, u školi, porodici… u odnosu na gejeve čije je rodno izražavanje u skladu sa rodnim normama.

Sa željom da pojasnimo i popularizujemo ideju o različitim nivoima privilegovanosti u LGB zajednici, napravili smo 6 distrikata. Za razliku od Igara gladi gde ima 12 distrikata koji su rangirani po ekonomskoj moći, naši distrikti se odnose na moć koja proizlazi samo na osnovu tri varijable: autohomofobija – nehomofobija, closet – out, cis – necis. Ovim isključujemo neke od faktora koji su presudni za određivanje naše (ne)privilegovanosti, pre svega mislimo na klasu. Međutim, može se reći da je ekonomska moć neretko u korelaciji sa privilegijama zasnovanim na naše tri varijable. Količina ekonomske moći kojom raspolažemo, kao i naš pol, nesumnjivo utiče na naše pozicije u društvu. Radi jednostavnosti ove šeme pretpostavili smo da su pripadnici svih distrikata iste klase i da ne postoje razlike između lezbejki i gejeva u pogledu moći (isključujemo pol kao faktor). Ovim želimo da istaknemo nejednakosti u LGB zajednici koje proizlaze iz našeg odnosa prema sopstvenom rodu i seksualnosti.

Distrikt 1: Stanovnici ovog distrikta su autohomofobični, neautovani, cis gejevi/bi/lezbejke. Ne treba da vas začudi ako ne poznajete stanovnike Distrikta 1 – to samo znači da su uspešni u svojoj nameri da se sakriju. Jedini način da dođete u kontakt sa njima je da odgovorite na njihov gejromeo poziv na “muško druženje”, naravno fem stop. Ako podelimo teret homofobije koju LGB zajednica podnosi, Distrikt 1 trpi tačno 0 grama, jer ni na koji način, osim u hotelskim sobama, ne pokazuju da su možda jedni od nas.

Distrikt 2: Neautovani, cis, nehomofobični i distrikt sa verovatno najbrojnijim stanovništvom. Ovi gejevi neće napisati “fem stop” na gejromeu, ali neće ni pokazati svoje lice. Ono što ih u javnoj sferi razlikuje od Distrikta 1 je to što će mudro ćutati kad se na slavi pomene Prajd ili će, ako ih neko baš pita, promrmljati da nemaju ništa protiv.

Distrikt 3: Autovanim, cis, nehomofobičnim gejevima/bi/lezbejkama nema šta da se zameri, u slučaju da ne pokušavaju da imigriraju u Distrikt 2. Fem lezbejski par koji prihvata pića od strejt muškaraca koji ih posmatraju, kao i femice koje odgovaraju na udvaranja muškaraca iako su sa svojim devojkama iz Distrikta 4, se zapravo zajedno dave plivajući do Distrikta 2. U prvom slučaju ovaj par perpetuira mušku strejt fantaziju da lezbejski odnos nije samodovoljan i da lezbejska seksualnost služi samo kao predigra za heteroseksualni odnos. Na ovaj način fem lezbejke se ponižavaju tako što pristaju na negaciju i instrumentalizaciju sopstvene seksualnosti. Drugi slučaj je čak ozbiljniji budući da ove femice, pored prihvatanja negacije sopstvene seksualnosti, dozvoljavaju da strejt muškarci nipodaštavaju njihove buč devojke i prave se da one ne postoje ili bar da ih je vrlo lako oterati.

Distrikt 4: Autovani, nehomofobični, necis, i kao takvi bez mogućnosti za kolaboraciju sa homofobičnim strejt (ne)ljudima. Ljudi iz ovog distrikta izgledaju poput stanovnika Kapitola iz Igara gladi, međutim u našem svetu to nažalost ne ide u paketu sa privilegijama. Ovi heroji i heroine LGB zajednice svakog dana zbog svoje nehomofobije, aut i rodnog izražavanja, podnose najveći deo tereta heteronormativnosti i na taj način se bore za bolju budućnost svih distrikata. Specijalna uloga Distrikta 4 proizlazi iz toga što ne postoji mogućnost da se prebegne u privilegovaniji distrikt. Pored toga što ih njihova subverzivna tela autuju svakom prolazniku na ulici i time ih odvajaju od Distrikta 3, ove lez/bi bučice i fem bi/gejevi su u vezi svoje seksualnosti glasni i na svoja tela ponosni.

Distrikt 5: Neautovani, nehomofobični, necis. Tragedija ovog distrikta je što se njegovi stanovnici nalaze u staklenom ormanu. Svi pretpostavljaju da su oni gej/bi/lez, trpe homofobiju gotovo u jednakoj meri kao stanovnici Distrikta 4, ali ono što njihov položaj čini nepovoljnijim je što im okolnosti ne dozvoljavaju potvrđivanje sopstvene seksualnosti.

Distrikt 6: Neautovani, autohomofobični, necis. U još nezavidljivijim okolnostima od Distrikta 5 nalaze se ljudi iz našeg poslednjeg distrikta, koji ne samo što moraju da ćute o svojoj seksualnosti, već s vremena na vreme moraju da kažu nešto loše o njoj s nadom da će smanjiti frekventnost homofobičnih napada kojima su svakodnevno izloženi. Iako su stanovnici Distrikata 1 i 6 autohomofobični, za ljude iz Distrikta 1 ova autohomofobija služi da u potpunosti očuva privilegije, dok su necis ljudi iz Distrikta 6 primorani na nju kako bi preživeli.

SPAVANJE S NEPRIJATELJIMA

Upravo zato što su naše simpatije pretežno usmerene ka Distriktima 4 i 3 moramo da ukažemo na grešku koju ovi ljudi neretko prave. Imajući seks sa gejevima/bi/lezbejkama iz Distrikata 1 i 2, oni im omogućavaju da neometano čuvaju svoje privilegije kroz autohomofobiju i neautovanje. Distrikti 1 i 2 poput parazita ubiraju sve benefite koje Distrikti 3 i 4 donose svojom borbom, dok sami ni na tren ne rizikuju svoje društvene pozicije. Kao da to nije dovoljno, oni dodatno zloupotrebljavaju autovane gejeve/bi/lezbejke tako što neometano uživaju u seksu sa njima (o emotivnom i kućnom radu da ne govorimo). Dokle god se nad najprivilegovanijim distriktima ne izvrši direktan pritisak, između ostalog i seks sankcijama, oni neće biti motivisani da podnesu deo tereta homofobije. Seks sankcije su oblik mikro otpora kojima se odbija seks sa ljudima koji ne čine ništa kako bi se smanjila opresija nad njihovim seksualnim/emotivnim partnerima iz drugih distrikata. U prevodu, ako osoba s kojom treba da imate seks nema selfi sa prajda (a nije levičar/ka koja se protivi prajdu kao manifestaciji neoliberalizma i politike identiteta) – ne jebite se sa njom.

Mada mnogi gejevi/bi/lezbejke misle da mogu da šaputanjem na jastuku prevedu svoje partnere u Distrikt 3, ova strategija uglavnom je krajnje neefikasna. Kao što crnci nisu molbama naterali belce da se odreknu svojih privilegija, tako ni vi noćima u satenu i mlekom od kokosa nećete postići pravedniju raspodelu tereta homofobije. Naprotiv, njima perpetuirate komfornu poziciju privilegovanih distrikata koji, budući da im ništa nije uskraćeno, ne pronalaze motiv da se promene. Ukoliko toliko držimo do svog integriteta da osuđujemo naše strejt prijatelje koji imaju seks sa homofobima, zašto bi išta manje očekivali od nas samih?

Pišu: Asja Lazarević i Miloš Kovačević