RoC: Pro-renove


U ovom broju ćemo obraditi PRO-RENOVE, novi proizvod RoC-a koji sadrži jedinjenje pod nazivom Hexinol, o kome se sada može naći pregršt tekstova, uglavnom onog namenjenog promociji samog proizvoda, koje se upoređuje sa dejstvom Retinola kao zaista izuzetnog jedinjenja u borbi protiv znakova starenja.

Kompanije verifikuje efikasnost svojih proizvoda kroz kliničke studije o efektu, što predstavlja i glavnu karakteristiku njihovog marketinga. Uistinu sve tvrdnje, a pogotovo one koje su predstavljene procentualno imaju jasno navedene izvode istraživanja. Nažalost i to važi za proizvod koji danas obrađujemo, studije su in vitro. Ovo u praksi znači da se ćelije izoluju iz organizma (čoveka) te se u laboratorijskim uslovima „prelivaju“ željenim jedinjenjima gde se posmatra efekat na ćeliju. Dve stvari su ovde problematične, pre svega ponašanje ćelije, tj. dejstvo jedinjenja na ćeliju u laboratorijskim uslovima ne daje nikakve potvrde da će jedinjenje isto tako delovati u okviru organizma, u ovom slučaju ljudske kože. Tako da, dok in vitro testovi jesu interesantni sa stanovišta indikacije i toga da li treba preći na istraživanja u okviru ljudskog organizma, ne mogu se smatrati relevantnim testovima za potvrđivanje efikasnosti ni samog jedinjenja, a još manje proizvoda koji u sebi sadrži pregršt drugih jedinjena. Drugi problem se ogleda u tome što in vitro testovi ne govore ništa o mogućnosti jedinjenja da prodre do ćelija jer se primena radi da već „ogoljenim“ ćelijama. Interesatno je da RoC sajt za EU karateriše ovo jedinjenje kao tehnologiju pa se postavlja pitanje da li je ovo jedinjenje, bilo ono prirodno ili sintetizovano, ili je u pitanju tehnologija. Tako da nam ostaje nejasno da li su testovi rađeni na finalnom proizvodu ili na jedinjenju kao i to kako se jedinjenje ili proizvod ponaša na koži. Ovo je naravno kombinovano sa kliničkom procenom nad osobama koje su koristile proizvod gde ih je u ovom slučaju bilo 42 žene. Ova brojka je statistički zanemarljiva za bilo kakvo uspostavljanje standarda efikasnosti gde se procenjivala zaravnjenost i blistavost/prozračnost tena što nije nikakav revolucionarni uspeh jer postoji niz jedinjenja koja daju ovaj kozmetički efekat. Inače skoro svi vodeći brendovi koriste iste metodologije kod ocenjivanja učinka i efikasnosti zato obavezno obratite pažnju na sitna slova na dnu letka ili plakata i zanemarite pompezne brojke koje u suštini malo znače za vašu kožu, a mnogo za vas novčanik.

Kada govorimo o Hexinol jedinjenju navodi se da reguliše aktivnost određenog proteina (NF-kB) za koji se smatra da njegova povećana aktivnost smanjuje sintezu kolagena. Za jedinjene se takođe tvrdi da reaktivira sintezu kolagena i elastina ali ostaje nepoznato u kojoj meri. Naime, pojačati sintezu kolagane nije toliko teško, na primer kvalitetna ishrana pa cak i fizička aktivnost mogu povećati sintezu kolagena i to će se odraziti na vašoj koži te ako sinteza kolagena nije aktivnija nego usled zdravog stila života, zašto uopšte koristi ovo jedinjenje ako nismo upoznati sa njegovom snagom u ovom smislu. Takođe drugo aktivno jedinjenje u ovom proizvodu je vitamin C i to stabilizovan sa glukozom (AA2G) koji u kontaktu sa određenim već prisutnim enzimom u koži započinje otpuštanje koji se u nepromenjenom obliku iskorišćava od stane ćelija i to u produženom trajanju. Takođe ovaj oblik vitamina C može da preživi industrijsku proizvodnju i ostane biološki raspoloživ. Moramo priznati da je ovo vrlo interesantan i osvežavajući momenat te da su sistemi osiguravanja biološke raspoloživosti vitamina C bili pretežno vezani za kvalitetne dodatke ishrani. RoC nije naveo koncetraciju vitamina C u ovom proizvodu tako da se ne može garantovati da li su doze dovoljne.

Krema se nalazi u adekvatnoj ambalaži, tubi sa dozerom zapremine 40 ml. U fluidnom stanju što znači da odgovara svim kožama osim verovatno suve.

Naše mišljenje o ovom proizvodu je podeljeno jer ne možemo da formiramo stav o Hexinolu dok je vitamin C u formi koja se nalazi u ovom proizvodu zaista interesantna. Ukoliko želite da eksperimentišete, te imate 3000 dinara ovo i nije toliko loša opcija za vas. Proizvod ne sadrži UV zaštitu.

Uređuje: Mladen Antonijević Priljeva