Zaštita od diskriminacije u Srbiji


Zabrana diskriminacije u Srbiji je predviđena u velikom broju pravnih akata, a od pre dve godine zaštita koja vam je na raspolaganju je i u skladu sa najvišim evropskim standardima. Očigledno je da je sada ključni problem nepoverenje žrtava u pravosudni sistem i druge institucije koje treba da pruže zaštitu od diskriminacije, isto koliko i nedostatak znanja o tome kome žrtve mogu da se obrate. Kod pripadnika LGBT zajednice postoji i dodatni problem u vidu straha od mogućih posledica (viktimizacija)…....

Ovaj sadržaj je samo za članove Optimist kluba. Članstvo je besplatno!
Login Učlani se