Lejla Huremović: Moramo još više i jače djelovati


Domaći mediji su izvestili da je Vlada FBIH prihvatila zahtev za legalizaciju istopolnih brakova, tj. da će Federalna vlada imenovati radnu grupu koja će analizirati propise u okviru kojih istopolni pravi mogu ostvariti prava koja proizilate iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Tim povodom razgovarao sam sa Lejlom Huremović, koordinatorica programa u Sarajevskom otvoreno centru. Vlada FBiH je prihvatila zahtev za legalizaciju istopolnih brakova. Da li možeš da nam objasniš šta to konkretno znači? Zapravo je…...

Ovaj sadržaj je samo za članove Optimist kluba. Članstvo je besplatno!
Login Učlani se