Podrška za roditelje LGBT osoba

Ne dozvolite da vaše dete bude deo negativne statistike koja govori o broju depresivnih LGBT osoba, osoba koje su izvršile ili razmišljaju o samoubist...

Parada ponosa 2011: Goran Miletić

Ima većih problema, ali se oni ne rešavaju zabranom Parade O: Ove godine Paradu ponosa organizuje nova organizacija koja se bavi samo Paradom ponos...

Anđela T: LGBT roditelji u Srbiji

Krajem prošle godine, na inicijativu nekoliko LGBT roditelja, pokrenut je sajt (http://lgbtroditelji.110mb.com) za podršku LGBT roditeljima u Srbiji k...