Pravo na azil spada u osnovna ljudska prava, a određeno je Univerzalnom deklaracijom o pravima čoveka u članu 14, po kome ovo pravo mogu tražiti i u njemu uživati osobe koje su pobegli u drugu zemlju zbog različitih vrsta progona u zemlji porekla. Pravo na azil imaju izbeglice, kojima je takav status priznat međunarodnim pravom i svi oni koji se nalaze van vlastite zemlje i u nju ne mogu da se vrate zbog osnovanog straha da bi mogli biti podvrgnuti nasilju ili progonu. Priznanje takvog pravnog statusa ostvaruje se u zemljama koje su potpisale posebne sporazume sa Ujedinjenim nacijama. U tom smislu, politički azil je poseban slučaj prava na azil i reč je o osobama koje su progonjene zbog svojih političkih ideja. Pravo na azil je garantovano i članom 18. Povelje o osnovnim pravima Evropske unije.
Veliki broj LGBT osoba u nekom trenutku svog života razmišlja da napuste Srbiju i sreću nađu u Evropskoj uniji, Kanadi, SAD, Australiji… zemljama koje imaju liberalnu politiku kad su u pitanju LGBT prava. Mnogi su na razne načine pokušavali da odu i tamo i ostanu. Najčešće odlaze na studije, ali postoje i oni koji su tražili azil u tim državama na osnovu seksualne orijentacije. Do sada je bilo dosta slučajeva da su LGBT osobe sa Kosova tražile azil na osnovu toga da im je život ugrožen zbog njihove seksualne orijentacije. Kada se traži azil, nije dovoljna činjenica da ste LGBT osoba, već se mora dokazati da vam je život u Srbiji ugrožen zbog tog ličnog svojstva. Činjenica da Srbija spada u homofobične države nije dovoljna da LGBT osoba dobije azil. Dobijanje azila u narednom periodu, po bilo kom osnovu, biće jako komplikovano, zbog velikog broja državljana Srbije koji traže azil.


ČITAJTE:  Dragoslav Srejović: Smeli zanesenjak