Anđela Čeh: LGBTI Drop-in centar


Početkom aprila prošle godine u Beogradu je otvoren LGBTI drop-in centar koji će narednih deset godina voditi Udruženje “Egal”. Na otvaranju centra, Anđela Čeh je obavestila prisutne da je u pitanju prostor za pružanje sveobuhvatne pomoći i podrške, pre svega u urgentnom reagovanju na slučajeve nasilja i diskriminacije.

Otvoren je prvi LGBTI drop-in centar u Beogradu. Koja je njegova funkcija?

Drop-in centar je skup usluga za LGBTI zajednicu, koje su kreirane tako da daju odgovor na ono što su njene stvarne potrebe. Drop-in centar služi, pre svega, za reagovanje na urgentne slučajeve nasilja i diskriminacije, tako da postoji tim za pružanje hitnih usluga pomoći i podrške.

Kako je tekao proces njegovog otvaranja?

Zahvaljujući podršci državnih institucija i međunarodne zajednice, dobili smo prostor od Grada Beograda na period od deset godina. U prvom prostoru koji nam je dodeljen smo se susreli sa problemima zbog delatnosti drugih korisnika zgrade i velikog protoka ljudi svakog dana, pa smo morali da pronađemo drugi. Proces otvaranja Drop-in centra je, s jedne strane, bio ispunjen birokratskim začkoljicama i preprekama, čekanjima potrebne papirologije. Sa druge strane, takođe, traženjem i prikupljanjem sredstava za rekonstrukciju i renoviranje, kako bi prostor mogao da služi svojoj svrsi. U tome nam je pomogla Arcus fondacija, koja je jedina prepoznala značaj i potencijal ovakvog poduhvata, kao i prijatelji i prijateljice, pripadnici i pripadnice LGBTI zajednice, koji su, svako u skladu sa svojim mogućnostima, pružali podršku na svakom koraku ovog puta i na to smo posebno ponosni. Čitav proces je bio dug, trajao je skoro punih pet godina, od prvog pisma podrške, do otvaranja vrata. Bilo uspona i padova, ali imali smo jasnu viziju i jaku želju da omogućimo ono što je zajednici potrebno – skup usluga pomoći i podrške, koji je kvalitetan, profesionalan i stalno dostupan i koji teži da, u budućnosti, omogući sistemsko rešavanje problema sa kojima se suočavamo kao zajednica.

ČITAJTE:  Sestre: Čitav život je dreg, sve ostalo su ljubav i zabava

Koliku podršku države, grada, međunarodne zajednice, aktivističke zajednice ste imali u tom procesu?

Tokom našeg dogodišnjeg rada na terenu, sa zajednicom i u direktnom kontaktu sa LGBTI osobama, bilo je jasno da su neophodni drop-in centar i baš ovakve usluge. Ambasada SAD je prva institucija koja je shvatila važnost naše zamisli i uputila pismo tadašnjem gradonačelniku. Mi smo nastavili da razgovaramo sa drugim važnim institucijama i da pokušamo da im približimo koje su to potrebe zajednice, koji su problemi sa kojima se LGBTI osobe suočavaju i kako oni mogu da budu rešavani, pojedinačno i sistemski. Institucije poput Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Delegacije Evropske Unije i druge, nisu ostale zatvorene. Prepoznale su naše napore i uputile svoju podršku, koja je svakako pomogla daljim pregovorima sa Gradom Beogradom oko dobijanja prostora.

Sa kojim ste se problemima suočavali?

Uglavnom smo se suočavali sa tehničkim problemima. Osnovni problem je bio novac koji nam je trebao za rekonstrukciju, jer je stara zgrada. Naišli smo na mnogo nerazumevanja od onih koji su mogli da pomognu, jer oni nisu razumeli suštinu toga što želimo da napravimo i zbog čega je Drop-in centar važan. Pre svega, LGBTI zajednica u sistemu nije prepoznata kao manjinska zajednica, samo kao osetljiva grupa. Zatim, sretali smo se sa raznim komentarima koji su išli čak i do: „Imate Prajdove (koji se vide kao merna jedinica za slobodu) šta će vam više“.

Koje usluge će pružati vaš drop-in centar?

U Drop-in centru će biti dostupne usluge koje se tiču odgovora na hitne slučajeve – reagovanje u slučajevima nasilja i diskriminacije, savetovanje, grupe podrške (u skladu sa potrebama), pravno savetovanje i dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i druge PPI. Proteklih nekoliko godina, usluge koje su se pružale zajednici su uglavnom bile kratkog daha i u vezi sa nekim projektnim aktivnostima. Ono što je važno naglasiti je da prostor Drop-in centar i njegovo funkcionisanje nisu projektna aktivnost. Skoro da nikako ne može da se ima uvida u stanje LGBTI zajednice u Srbiji u celini. To je zato što nema sistema stalnog praćenja potrebe i stanja i to takvog da to rade svi relevantni akteri. Upravo se zbog toga trudimo da kroz rad Drop-in centra odgovaramo na raznolike potrebe LGBTI osoba. Jedan deo te priče je i da zajedno sa institucijama tražimo neka dugotrajnija i sistemska rešenja. U periodu koji sledi, planiramo da razvijemo i druge usluge koje se odnose na različite aspekte podrške pri socijalnom i ekonomskom osnaživanju zajednice.

ČITAJTE:  Aja Jung: U svetu se sve promenilo, ali mi nismo svet

Ko i kako vam se može javiti za pomoć i podršku?

Mogu nam se javiti sve LGBTI osobe koje su ustanju potrebe, za koju je potrebno hitno reagovanje i/ili dalja saradnja i upućivanje na institucije. Uskoro će biti dostupan i broj telefona, a za sada nas mogu kontaktirati, kao što su nas već godinama unazad kontaktirati, preko zvaničnih stranica Egala na društvenim mrežama, privatnih profila, kao i na imejl: dpc.egal@gmail.com

Koliko je prostor bezbedan?

Drop-in centar je siguran prostor. Usluge koje se pružaju su poverljive i mogu biti anonimne, ukoliko korisnici/e to žele.

Koliko se vaš prostor razlikuje od Pride info centra?

Drop-in centar je tu da pruži odgovarajući servis onda kada je to najpotrebnije. On predstavlja bezbedan prostor u kome korisnici/e mogu da, poverljivo i anonimno, dobiju uslugu koja im je potrebna u hitnim slučajevima. Mesta za druga javna dešavanja, kao što su tribine, kulturni sadržaji, filmske večeri i zabavni program Beograd već ima, dok je drop-in centar bezbedan prostor, skoncentrisan na pojedinačne priče i iskustva i tu je da pruži urgentnu pomoć i podršku. Ostala dešavanja koja budu organizovana u DPC-u, biće deo odgovaranja na prepoznate potrebe i usmerene direktno ka korisnicima/ama.

Koliko vidiš mogućnosti i potrebe za otvaranjem još nekih LGBTI prostora u Beogradu?

Ostala je potreba za smeštajem beskućnika/ca, kao velika potreba LGBTI zajednice, na koju Drop-in centar ne može da odgovori, zbog toga što pružanje ovakve usluge zahteva posebne kapacitete i resurse.

Više tekstova iz Optimist magazina broj 47: