Queeria kalendar 2012: Ulice su naše


Queeria kalendar za 2012. godinu predstavlja odgovor na nejednak tretman LGBT osoba u Srbiji, na represiju i skrivanje kojoj su LGBT osobe izložne

Peti kalendar u izdanju Queeria centra nosi naziv „Ulice su naše“ i na njemu se nalazi 12 fotografija Aleksandra Crnogorca i umetničkog direktora projekta, Darka Kostića. Moto koji prati izdanje za 2012. glasi: „Ljudi i događaji na ulici su stvarni. Grad postoji. Ljubav postoji. Beograd je ljubav“, a cela priča govori o tome kako izgleda Beograd koji treba da vidimo, a koji postoji skriven između četiri zida.
Queeria kalendar za 2012. predstavlja odgovor na nejednak tretman LGBT osoba u Srbiji, na represiju i skrivanje kojoj su LGBT osobe izložne. Jedna od posledica ovakvog odnosa društva prema LGBT manjini je nevidljivost raznolikih identiteta i estetike queer zajednice.
Iako je planirano da kalendar za 2012. zadrži prvobitnu koncepciju na kojoj se pored aktivista za ljudska prava pojavljuju i javne ličnosti u znak podrške, autori kalendara su nakon zabrane Parade ponosa 2011. u Beogradu odlučili da ulogu zvezda preuzmu sami pripadnici LGBT zajednice i njihovi najbliži prijatelji.
Za razliku od prethodnih izdanja, primetna je disproporcija između fotografija i naziva kalendara „Ulice su naše“, jer većina fotografija je snimljena u zatvorenom prostoru, između četiri zida i ne odgovaraju temi kalendara. Kao da je u sred procesa njegovog kreiranja došlo do promene njegove svrhe i da se na silu pokušavalo da kalendar bude umetnički odgovor na zabranu Parade ponosa, ali se u tome nije u potpunosti uspelo. Dizajner Mirko Ilić je jednom prilikom izjavio da je ovaj kalendar hrabar čak i za Njujork, što je svakako istina, jer se na njemu pojavljuju mnoge hrabre LGBT osobe i njihovi prijatelji, i u tome je njegova najveća vrednost.
Prvi Queeria kalendar objavljen je 2007. godine i nosio je naziv „Prijatelji“. Nakon toga objavljeni su 2008. kalendar „Sloboda“, 2009. kalendar „Snovi“, 2010. kalendar „Prijateljstvo u doba recesije“, dok 2011. godine nije objavljen. Na kalendarima su se do sada pojavile mnoge javne ličnosti kao što su Severina, Mirjana Karanović, Biljana Cincarević, Biljana Srbljanović, Marko Vidojković, Maša Rebić, Luna Lu, Marko Nastić, Ida Prester, Maja Uzelac, Lena Bogdanović, Sonja Vukićević, Srđan Valjarević, Svetozar Cvetković i mnogi drugi.

ČITAJTE:  Pozorište: Režim Ljubavi & Hasanaginica