Kvir privatnost na filmu: Potato Dreams of America i The Invisible Thread


Sve se menja osim stenja, tako kažu; sve, dakle, i ono što se i širem, okvirnom smislu podvodi pod savremeni kvir (queer) film, a menja – u smislu transformacija i motivsko-tematskih dopuna u hodu. Što je u krajnjem slučaju i sasvim prirodno i jedino celishodno, a što onda živim održava onaj plamen nade da bi film kao medij i najkomunikativniji aspekt popularne kulture i povremeno i pop-kulturne umetnosti u nekom trenutku mogao da obuhvati i čak i šarenolikijoj publici predoči…...

Ovaj sadržaj je samo za članove Optimist kluba. Članstvo je besplatno!
Login Učlani se