O jednoj maloj plavoj tableti – PrEP


IInstitut za javno zdravlje Srbije je sproveo istraživanje i utvrdio da postoji koncentrisana epidemija HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Srbiji. Zato se u brigu za njihovo zdravlje mora uključiti čitavo društvo, a posebno udruženja koja se bave gej pravima, među kojima je i pravo na zdravlje. Cilj je da kampanje usmerimo na najugroženije, a to su, nažalost mlade gej osobe. Nije dovoljno da otkrijemo stotinak novih svake godine, što sada činimo. Potrebno je da združenim snagama dođemo do 1200 osoba koje ne znaju svoj status! Zato pozivamo i apelujemo na sve da se besplatno i dobrovoljno testiraju. Testiranja se mogu obaviti svakog radnog dana u Gradskim zavodima za javno zdravlje, Studentskoj poliklinici, kao i u nekim od udruženja građana, poput „Duge“ iz Šapca, koja radi testiranje na terenu ili u Ček pointu u Novom Sadu. Osim testiranja, u ovim ustanovama i udruženjima se mogu dobiti usluge dobrovoljnog poverljivog savetovanja, informacije o rizičnim ponašanjima, ali i načinima adekvatne zaštite od polno prenosivih bolesti.

U prevenciji HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija korišćenje kondoma ostaje i dalje najvažnije sredstvo. Dozvoliću sebi da odem korak dalje i napravim još jednu digresiju: Ipak ni ta vrsta zaštite ponekad nije dovoljna da bi se izbegle sve polno prenosive infekcije. Jedini način da se rizik smanji na minimum jeste naše odgovorno i promišljeno pristupanje izboru seksualnih partnera, stupanje u seksualne odnose i adekvatna znanja o prevenciji ili o pravovremenom delovanju usled pojave određenih sumnji ili simptoma polnih bolesti i infekcija. Primera radi, kondom ne obezbeđuje dovoljnu zaštitu za sifilis, a stopa rasta sifilisa u Srbiji zabrinjava stručnjake! Zanimljivo je da Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti u borbi protiv sifilisa preporučuje „dugoročni, uzajamno monogamni odnos sa neinficiranim partnerom (odnosi se na sifilis) i izbegavanje supstanci kao što su alkohol i nekih droga koje povećavaju rizično seksualno ponašanje“. Kako vam ovo zvuči? Objektivno, ne postoji drugi način da se smanji rizik od sifilisa, koji se lako može preneti nezaštićenim oralnim seksom, pa čak i poljupcem. Ova tema postavlja puno pitanja o životnim stilovima, navikama i seksualnoj praksi, ali neka to bude šlagvort za razmišljanje i neki naredni članak.

ČITAJTE:  Kako podržati prijatelja koji živi sa HIV-om?

Mlade gej osobe danas lako dolaze do seksa i dovode sebe u rizik od HIV-a. Trebalo bi da svaki gej muškarac koji je seksualno aktivan koristi kondom pri svakom seksualnom kontaktu, redovno se testira na HIV, sifilis i hepatitis C (koji je dosta ređi), kao i da se vakciniše na hepatitis B! Ako se dođe do izloženosti HIV-u, potrebno je obratiti se savetovalištima ili lekaru opšte prakse radi hitnog upućivanja odeljenju za AIDS Infektivne klinike. Terapija se otpočinje u roku od maksimalno 72 sata od rizičnog odnosa kako bi se infekcija prevenirala. Terapija koju je tom prilikom potrebno uzimati mesec dana, naziva se PEP ili post-ekspoziciona profilaksa, odnosno posle izloženosti. Treba napomenuti da PEP nije indikovan ako je partner osoba sa HIV-om koja ima nedetektabilnu viremiju, odnosno negativan PCR, što se navodi u vodiču za lečenje HIV infekcije Evropskog AIDS kliničkog društva (2017).

Ipak, ima i onih koji često dovode sebe u rizik od HIV-a, neki su npr. par puta već dolazili po PEP i sva savetovanja ne utiču da se rizično ponašanje promeni. Često citiram dr Milu Paunić iz Studentske poliklinike koja je jednom prilikom studentima medicine rekla: „To je kao kada ja znam da ne treba da jedem toliko šećera, ali jako volim kolače i ne mogu da ih se odreknem“. Muškarci koji imaju seks sa muškarcima i trans osobe koji ne koriste kondom pri svakom odnosu sa slučajnim partnerima su pravi kandidati za PrEP tj. post ekspozicionu profilaksu! Ova preventivna metoda se zasniva na korišćenju leka pre nego što dođe do izloženosti HIV-u. U pitanju je dvokomponentni lek koji u svom sastavu ima tenofovir (TDF) i emtricitabin (FTC). PrEP je visoko efektivan u redukciji rizika od HIV infekcije ako se ispravno koristi. Desetine hiljada ljudi koristi PrEP u svetu, a zabeležena su samo tri slučaja inficiranja, od kojih dva zbog rezistencije HIV-a na ove lekove (što u Srbiji trenutno nije problem).

ČITAJTE:  Apoteka po meri pacijenata

Suština korišćenja PrEP-a je u lekarskom nadzoru! Pre otpočinjanja PrEP-a, potrebno je uraditi obavezno testiranje na HIV!!! Ako bi osoba pre ili tokom korišćenja PrEP-a dobila HIV, ova kombinacija lekova ne bi bila dovoljna da izvrši dovoljnu supresiju virusa što bi dovelo do stvaranja rezistencije na lek. Zato se lekarski nadzor obavlja na 3 meseca, gde se pored testa na HIV obavlja i redovni skrining na druge polne infekcije kao i praćenje neželjenih dejstava. Krucijalno je da PrEP radi samo ako se uzima redovno i posvećeno. Vodiči za lečenje HIV infekcije prepoznaju dva načina uzimanja PrEP-a: redovno, ukoliko je osoba u gotovo svakodnevnom riziku od HIV infekcije i „po potrebi“ kada se uzima dupla doza 2-24h pre seksualnog odnosa i još po jedna tableta na 24h i 48h. Ovo uzimanje „po potrebi“ zovu još i vikend doza, možete i sami zaključiti zašto.

Pomenuti lek za PrEP je registrovan kod nas od strane dva proizvođača, pod brendiranim nazivima Truvada i Gilestra duo, ali se propisuje samo za lečenje HIV infekcije kod pacijenata koji imaju potvrđenu HIV infekciju. Fond za zdravstveno osiguranje Republike Srbije pokriva troškove lečenja HIV infekcije, ali ne i profilaksu, odnosno PrEP. U apotekama koje izdaju ARV lekove, ovaj lek se može kupiti po maloprodajnoj od 29 000 dinara, što je priuštivo neznatnom broju ljudi. Zato se potreba za PrEP-om trenutno zadovoljava nabavkom na crnom tržištu. Suština problema sa nabavkom ovih lekova „na crno“ je daleko više u nadzoru nego u ispravnosti, iako treba biti obazriv. Reč je uglavnom o generičkim lekovima Tenvir-EM od proizvođača Cipla-e i Ricovir-EM od kompanije Mylan, a prodaje se po ceni od oko 50 EUR-a. Neke zemlje, poput Britanije, imaju zakonsku mogućnost da uvezu za ličnu upotrebu lekove koji nisu registrovani u toj zemlji, što kod nas nije slučaj.

ČITAJTE:  Želudac vari i probleme

Hrvatska je pre samo par meseci ove lekove učinila dostupnim i besplatnim za osobe koje su u pojačanom riziku od HIV infekcije. U Srbiji je nedavno usvojena Strategija za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji, 2018 – 2025 u čijem akcionom planu je predviđeno da se do kraja 2018. godine usvoji medicinski protokol za PrEP i PEP i da se stvore potrebni uslovi za njihovo propisivanje na teret RFZO-a. Postoji volja farmaceutskih kuća da se za indikaciju PrEP i PEP odredi posebna cena, koja će biti prihvatljiva zdravstvenom sistemu Srbije. Sve analize dokazale su isplativost korišćenja ovog preventivnog metoda. Uvođenje profilakse je nesumnjivo od velikog javno-zdravstvenog značaja i važan korak do okončanja HIV epidemije. Sada je na nama da zajedno učinimo sve da do ispunjenja gore navedenih ciljeva dođemo što pre…
Zdravi, negativni ili nedetektabilni bili!

Za više informacija o PrEP-u i PEP-u pozovite 064/1565291

piše: Bratislav Prokić – Udruženje Potent