Novija istorija homoseksualnosti i transrodnosti Zapadnog Balkana


Preuzmite PDF izdanje knjige “Od demedikalizacije do istospolnih brakova – Novija istorija homoseksualnosti i transrodnosti Zapadnog Balkana” Saše Gavrića i Jasmine Čaušević

PDF 3MB


ČITAJTE:  Optimist 18 (Jun 2014)