Istraživanje koje su tokom aprila 2014. sproveli udruženje Parada ponosa Beograd, Nacionalni demokratski institut i Ipsos stratedžik marketing pokazalo je da je više od polovine (52%) anketiranih LGBT građana bilo izloženo diskriminaciji po osnovu svoje seksualne orijentacije. Podaci govore da praktično ne postoji oblast života u kojoj diskriminacija nad pripadnicima LGBT zajednice nije prisutna.

Kao oblast u kojoj su doživeli diskriminaciju LGBT građani najčešće navode rad i odnose na radu – zapošljavanje (28%) i mogućnost da napreduju u struci (9%) – ali i situacije u kojima su od policije tražili zaštitu (14%), kao i sisteme socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva i pravosuđa, vojsku, političko delovanje i javno informisanje.

Pripadnici LGBT zajednice slažu se u oceni da su predrasude koje o njima postoje u javnosti osnovni uzrok problema kao i da je veća vidljivost put ka razbijanju predrasuda i uklanjanju diskriminacije.


ČITAJTE:  Čekaš li i mene?